Kategoriarkiv: Projekt “Kom igen!”

Kom igen!

Og pludselig var det der…. foråret altså og vi er klar igen på bloggen med ugentlige indlæg om stort og småt omkring vores arbejde sammen med mennesker med RP og høretab

Mirabelle trives mark og skovMit private  ”forårstræ”

Kom igen!-Permanent kursustilbud på vej

Vi afsluttede for en god måneds tid siden vores 2 1/2 års projekt om et helhedsorienteret rehabiliteringstilbud til mennesker  med erhvervet døvblindhed  med en udbytterig temadag, der pegede frem mod en permanent tilbud til mennesker mellem 25-65 år, der har et kombineret syns og høretab.

Den endelige udformning vil være klar til sommer,men allerede nu er du velkommen til at kontakte mig for flere oplysninger om muligheder for at deltage i et sådant kursus.

Kontakt mig på kw@cfd.dk

Artikler

Vi har lavet artikler om vores projekt og resultater. Vi har udgivet to artikler og den tredje er på trapperne.

Se mere  her

Ja og nyd det skønne forårsvejr, der i hvert fald giver mig energi til en ny arbejdsuge

Kirsten

 

 

Kom igen! afsluttende temadag

foto af de tre træhuse til projekt Kom igen!

 

Så  er der knap 6 uger til vores afsluttende temadag i projekt Kom igen! Der er gang i artikelskrivning og planlægning af vores dag d. 8.marts på Musholm Konferencecenter.

Der er kommet tilmeldinger fra interne og eksterne samarbejdspartnere og også fra vores nordiske kolleger!

Tilmeldingsfristen er 19.februar og det er jo lige om lidt!

Invitationen

Projekt KOM IGEN! – Meningsfuld rehabilitering for mennesker med erhvervet døvblindhed er afsluttet efter to-et-halvt år.

CFD Rådgivning inviterer derfor til en afsluttende temadag torsdag den 8. marts fra kl. 9.00 til 15.45 på Konferencecenter Musholm, Musholmvej 100, 4220 Korsør.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Det skal ske senest den 19. februar på mail komigen@cfd.dk.

Der vil være både teleslynge og centraltolk.

Om projektet

Formålet med projektet var et udvikle et helhedsorienteret og samlet rehabiliteringskursus med en tværfaglig og koordineret indsats, og hvor viden om døvblindhed var omdrejningspunktet.

I projektet er på denne baggrund gennemført to kurser, et for personer med døvblindhed, som anvender tegnsprog, og et for personer med døvblindhed, som anvender talesprog.

Program

9.00-10.00: Ankomst og morgenbrød 10.00-10.45: Velkomst og information om projektet Chef for CFD Rådgivning Trine Tangsgaard Faglig leder af døvblindekonsulentordningen og leder af projektet Anette Rud Jørgensen Projektmedarbejdere Else Marie Jensen og Kirsten Washuus

10.45- 11.00: Pause

11.00- 11.45: Nyeste viden om Usher syndrom Professor Lisbeth Tranebjærg

11.45-12.00: Pause

12.00-12.45: Korte oplæg om projektet Kursister fra både tale- og tegngruppen Nina Ernst Jensen og Hanne Vestergård Ottesen, repræsentanter fra FDDB og medlemmer af følgegruppen Trine Skov Uldal, Socialstyrelsen, medlem af følgegruppen

12.45-13.45: Frokost

13.45-14.15: Tre perspektiver på spørgsmålet “Hvordan kommer vi igen?” Chef for CFD Kurt Faber-Carlsen Chef for CFD Rådgivning Trine Tangsgaard Faglig leder for døvblindekonsulentordningen Anette Rud Jørgensen

14.15-14.45: Kaffepause

14.45-15.35: Kom igen! Fra erkendelse til handling – sundhedspædagogisk inddragelse gennem aktiv deltagelse og dialog Sundhedsinnovatør Gitte Engelund, ph.d., www.innocate.dk

15.35-15.45: Kort opsamling

Moderator på dagen: Ole E. Mortensen, kommunikationskonsulent, CFD

Kom igen!  -Et permanent tilbud?

Vi håber i CFD rådgivning at dette rehabiliteringsskursus kan blive et tilbud i fremtiden. Vi kan ikke spå om fremtiden ,men har i vores afrapportering til Socialstyrelsen i løbet af projektperioden  skulle give bud på ,hvordan et sådan kursus kunne forankres så også en meget lille gruppe borgere  i Danmark, der får konstateret et  alvorligt kombineret sansetab kan tilbydes et rehabiliteringsskursus, der ruster til at leve med døvblindhed som livsvilkår

Kirsten

Kom igen!- På besøg i Netværkshuset

netværkshus

Jeg er lige kommet  hjem på kontoret med Kom igen!-kufferten med de tre huse. Vi har nu gennemført det sidste modul i vores  rehabiliteringsprojekt for mennesker med erhvervet døvblindhed. Vi havde  i gruppen af tegnprogsbrugere fokus på relationer og netværk og startede i søndags med vores fem deltagere og deres voksne pårørende, samt otte af gruppens i alt ti børn. Børnene gik for sig selv med to af vores familiekonsulenter, der netop har taget kursus i gruppesamtaler med børn og havde en eftermiddag sammen med andre børn  med en døvblind far eller mor. Det var en idé , der opstod i Energihuset, som var i april måned.

Som en af vores deltagere formulerede det: Vores børn har jo ikke valgt en mor eller far, der er døvblind.

Kommunikation

Vi havde som i sidste netværkshus  inviteret vores to kolleger Jette Mistegård Jørgensen og Jane Seiler  til at give oplæg om den svære kommunikation i familien: Om sorg og bekymring og misforstået hensyntagen til hinanden, men også hvordan hverdagen kan glide lettere ved  at tale om det svære på rette tid og sted.

Også haptiske signaler blev introduceret  af selvstændig tegnsprogstolk Heidi Koch, der både professionelt og privat som pårørende bruger signaler på ryg og arm til at synsbeskrive. Heidi og hendes mand  delte ud af deres erfaringer og inspirerede til nye veje, som kan lette kommunikationen. F.eks. i køkkenet, hvis opvaskemaskinen tømmes, så giv et signal på ryg eller arm, så den synshæmmede  styrer uden om og undgår at støde ind i den og få et blåt mærke  og flere deltagere og deres pårørende blev inspireret til at  arbejde videre med det.

Fortællinger om livsomstilling

Både vores medlem i følgegruppen Nina Ernst Jensen og  en af “arkitekterne” bag ved  livsomstillingsmodellen, nemlig Britta Vestergaard, der sad i den nordiske referencegruppe omkring det projekt,  gav gode og stærke oplæg om at leve med døvblindhed i relation til  familie, venner og kolleger.

Mentalisering…

Er det nye “sort”, sagde vores psykolog Marianne som gennem teori, øvelser og gruppearbejde gav bevidsthed om, i hvor høj grad følelser styrer vores hverdag. “Det indre kompas”, kaldes følelserne af nogle teoretikere.

Emnet har også været oppe på flere kurser for kontaktpersoner

Next step

Ja det bliver det afsluttede interview af de fem deltagere på holdet for tegnsprogsbrugere.

Og så skal  Else Marie og jeg sammen med CFD Rådgivning samle  den viden, vi have fået i projektet og  kigge på de mål, vi har sat. Det munder ud i nogle artikler og en

temadag d 8/3 2018

hvor både deltagere fra projektet og professionelle samles og  et  rehabiliteringstilbud præsenteres!

Kirsten

 

Fake News eller hvad er fup og hvad er fakta?


I gamle dage var det tilladt en gang om året at komme med falske nyheder i avisen og på TV ; nemlig som aprilsnar. I min bil på vej fra besøg i går eftermiddags hørte jeg  i radioen kloge mediefolk beskæftige sig med det nye begreb “fake news”. Vi bliver i dag udsat for en informationsstrøm fra mange medier,  som det kan være svært at hitte rede i og de kloge mediefolk pegede på, hvor vigtigt det er ,at  journalistikken er på et højt fagligt plan, hvor fakta blev undersøgt og der blev fremstillet et nuanceret billede af en sag. De sagde at “Fake News” både kunne være dårlig  journalistik, men også et bevidst budskab pakket ind som en sand nyhed.

Google

Fakta finder vi  i vores  hverdag ofte når vi googler.Emner vi tager op bliver belyst  af de fakta vi finder på nettet. “Har du ret eller har jeg  ret” bliver også ofte afgjort  fra Google som kilde.Da jeg var barn tog min mor “Sin tids leksikon” frem og afgjorde  sagen. Det var tider.

tre måger flyver i blå himmel

Hvad er mågesnask og fnuller?

Som mor og opdrager kunne jeg måske nok  kunne have brugt Google  til at indsamle viden til de mange spørgsmål om verden  som mine to børn stillede mig.Jeg tog ofte spørgsmålene fra hoften uden at slå fakta op.

De har som voksne “anklaget” mig for noget af den  lærdom de fik fra mig med mine ind i mellem  meget kreative fakta og jeg burde altså nok have været mere omhyggelig med  fakta.

En af de historier de driller mig med nu er historien om måger. Min datter og jeg går på stranden og ser en flok måger. “Hvad spiser måger” spørger hun. “Mågesnask og fnuller” kommer det prompte fra mig og så glemmer jeg alt om det. Senere opdager datteren jo så at “mågesnask og fnuller” ikke er et navne for mågeføde og mor absolut ikke ved alt!

Du lyver ,mor

Vi har netop lige gennemført kursusmodulet Energihuset på “kom igen!” kurset. Noget af det deltagerne er optaget af ,er hvordan de formidler hvordan de ser med RP. Hvad  betyder det med et indskrænket synsfelt, ikke mindst når kommunikation foregår på tegnsprog. Vi kikker på gode apps med synssimulator og små film på YouTube om RP.

Nicole sukker og siger at hun har prøvet at forklare sine børn  hvordan hun ser. Men hendes børn  er åbenbart mere kildekritiske end mine børn var  og siger: “Mor du lyver. Du kan da godt se!”

Ja det kan mor jo godt, men ikke det hele og ikke hele tiden. Det er svært for børn at forstå, men bestemt også for voksne  ægtefæller, kollegaer, læger, sagsbehandlere osv.

Netværkshuset og kurser for pårørende

Derfor ser vi og deltagerne også frem til  pårørendedag i vores sidste modul Netværkshuset, hvor vi  også vil have fokus på, hvornår  svært det kan være at følge med, når man har Usher syndrom.

Mennesker med RP og høretab og deres pårørende har brug for en åben dialog om, hvornår det er svært og hvordan man kan snakke om det og løse noget af det.

CFD Rådgivning  tilbyder faktisk også pårørendekurser, så det kan blive  lettere at leve med i familien på et grundlag der ikke er “Fake News” eller fup men dokumenteret viden/fakta. Alle  er velkommen til at henvende sig til os.

Kirsten