Kom igen!

CFD’s døvblindekonsulenter har modtaget midler fra Socialministeriet til udvikling af et samlet forløb for mennesker med erhvervet døvblindhed.

I Danmark findes ikke et helhedsorienteret og samlet rehabiliteringsforløb for mennesker, der rammes af en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse.

CFD’s døvblindekonsulenter under rådgivningsområdet har derfor søgt og modtaget penge til projektet ”Meningsfuld rehabilitering for mennesker med erhvervet døvblindhed”. Projektets fornemmeste mål er at udvikle et samlet forløb, der både har fokus på de kompensatoriske teknikker og metoder og det psykologiske aspekt.

Projektets målgruppe

Projektet omfatter to rehabiliteringskurser for mennesker med erhvervet døvblindhed i alderen 25-65 år. Der oprettes kursusforløb for hhv. tegnsprogsbrugere og talesprogsbrugere.

Væsentligt er det, at deltagerne i projektet befinder sig et sted i livet, hvor de har erkendt, at deres funktionsnedsættelse kræver nye strategier for at kunne håndtere hverdagen.

Deltagerne skal opnå deres optimale funktionsniveau

Døvblindekonsulenterne på CFD, som har den førende ekspertise i Danmark inden for specialrådgivning til døvblindblevne personer, ønsker, at  kursusforløbene bliver tilrettelagt og gennemført med det klare formål, at deltagerne skal opnå deres optimale funktionsniveau. Deltagerne skal styrke deres kompetencer og tilegne sig praktiske værktøjer og mestringsstrategier.

Fokus er at lette deltagernes dagligdag i et omfang, der øger deres livskvalitet og svarer til deres egen opfattelse af et meningsfuldt liv.

Mangel på opfølgning og samlet støtte på det psykosociale område

Projektet og de omtalte kursusforløb  oprettes bl.a. på baggrund af en undersøgelse, som CFD’s døvblindekonsulenter gennemførte i 2013.

Her viste tre fokusgruppeinterview med personer i forskellige aldersgrupper med syndromet Usher 2*, at deltagerne både i forbindelse med, at deres diagnose blev stillet og i årene efter, har manglet opfølgning i forhold til personlig- og psykosocial støtte.

*Usher 2 omfatter et høretab og den progredierende øjensygdom Retinitis pigmentosa.

Else Marie Jensen og Kirsten Washuus (altså os) vil de næste 2 1/2 år (fra oktober 2015 til april 2018) stå i spidsen for projektet med arbejdstitlen  “Kom igen!”. 
Vi vil bruge bloggen til at fortælle nyt, når vi for alvor  er i gang.