Mellemrum i hverdagen

I november 17 skrev jeg på bloggen om de velgørende hørepauser.

Jeg er lige komme hjem fra årets temadage i CFD Rådgivning ,hvor vi under overskriften “Dokumentation og forandring” arbejdede med vores daglige praksis som konsulenter.

Ordnani

Sagde  vores oplægsholder Bastian Overgaard  og definerede ordet som at tale meget uden at forholde sig til andre i en samtale, at tale længe og /eller om os selv.

Det gør en del af os jo jævnligt og hans pointe var, at vi  kunne nå bedre resultater  ved vores møder med mere ligelig fordeling af taletiden , og hvor der så også fokuseres mere på det , der er er på dagsordenen.

Et minuts stilhed

At aftale “mellemrum” i møder,hvor vi sammen sidder i stilhed, giver  i følge Overgaard bedre resultater og ofte kan en dagsorden faktisk nås på kortere tid med “ mellemrum “, hvor vi samler os hver især og samler os sammen  i stilheden.

Alle er lige i stilhed

Jamen, så kan vi alle være med: Hørehæmmet, døvblind, døv ; den meget talende og den mindre talende inden vi går i gang med næste punkt.

Ja og vi prøvede det på temadagene i Fredericia og det var lidt sært og mærkeligt at sidde 55 mennesker i et rum i stilhed, men også velgørende!

Jeg synes, det bliver  rigtig interessant at arbejde videre med  i CFD , hvor vi har talrige møder med MEGET, MEGET SNAK.

Tegning af folk om et bord

Men jeg håber også, at vi i  de mange mødesammenhænge med borgere og netværk af  familie og kontaktpersoner  kan eksperimentere med  at arbejde med stilhed som hjælp til bedre møder mellem mennesker.

Er du nysgerrig på mere om mindre snak,så check Bastian Overgaards hjemmeside ud her

Kirsten

Et skønnere Danmark

Akademirådet “Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster”  holdt i tirsdags et pressemøde med 20 anbefalinger om sammenhæng og æstetisk kvalitet i arkitektur, billedkunst, design og landskab.

Maske af ansigt lagt i naturen

Nogle anbefalinger, som råber stat og kommuner op omkring at afse midler til og være bevidst om, at skønhed betyder noget for os alle.

Nogle anbefalinger, der opfordrer os til at diskutere med hinanden om fremtidens Danmark.”At æstetik har noget med vores sanser at gøre”,som der står i indledningen.

Der er fokus på det visuelle udtryk, men det kan jo også integrere tilgængelighed for alle som f.eks.  i Handicapporganisationernes hus,som jeg synes, er lige så spændende at træde ind i som Den sorte Diamant eller et moderne kunstmuseum.Og så er der i det hus bevidst tænkt universelt design; d.v.s.  at der både er tænkt på skønhed og tilgængelighed .

Besøg det!

Universelt design

Jeg tænker, at vi alle gerne vil have et skønnere Danmark. Jeg har pillet et par af anbefalinger ud. En fra af hver af flere temaer, som Akademirådet har valgt. Det første tema om “dannelse “ ,havde jeg ikke så meget  at sige til her på bloggen udover at kunst og kultur åbner øjnene for forskellighed .

Danmarkskortet

“At læse Danmark som en åben bog”-altså have en database om hvert et sted, så vi alle kan slå op, hvad der er specielt ved et sted.

Så kan man selv kan læse om stedet og kikke efter det specielle på sin pc, også med Zoomtekst og talesyntese, eller for mennesker  uden restsyn eller med lille syn få synstolket  stedets særpræg med forberedelse inden eller bagefter. Fint fint.

By og Land

Bygninger- De skriver  at offentligt byggeri skal sætte standarden for kvalitetsbyggeri og bygningsintegeret kunst… ja for pokker da .

Forskning viser f.eks. at vi bliver hurtigere raske på hospitalerne i smukke rum med kunst og musik. Jeg nyder at kikke på smukke hustage fra mit kontorvindue. Det gør da glad, når skrivebordet bugner af opgaver.

Arkitekterne må også bare gerne  huske den gode akustik, ordentlige adgangsveje, kontraster og godt lys i fremtidens byggeri.

Jernebanespor

Infrastruktur

Om “Førerløs transport” er nr. 16 af anbefalingerne. Jeg tror mange blinde og svagtseende ser frem til  den dag, hvor de også som normaltseende kan vælge en individuel transportløsning uden at have et kørekort. Anbefalingen er, at det er staten, der igangsætter nye offentlige rum  til denne “transportrevolution”.

Der skal organisationer i syns og høreområdet være på pletten,tror jeg, som  f.eks.foreningen “Nedsat Syn” har været det omkring Odense letbane.

Kunst i det offentlige rum

I den allersidste anbefaling tales om det æstetiske  og digitale rum. Staten bør være på forkant med kunsterisk bearbejdelse af de platforme vi bruger,så borgene får bedre oplevelser. Og det er jo fint ,når tilgængeligheds-princippet også bliver medtænkt.

Måske ikke Breaking News

Hav

Men Akademirådet var dog i TV  tirsdags med budskabet, som  jeg personligt synes er så vigtigt:

At vi arbejder frem mod et endnu skønnere Danmark til glæde for os alle.

Kirsten

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg bliver så glad, når….

foto af forside på Pjece om Hørvævsmuseet

I går var det søndag  og jeg var i vaskehal med bilen. Der lå pjecer for kommende aktiviteter i mit lokalområde og bl.a. udstillingskalender for det fine hørvævsmuseum ved Krengerup slot.

Jeg blev så glad

da første udstilling  5.maj til 15.juli hedder “Vores vævninger” og er fra Institut for Blinde og Svagsynede.

Vævning har historisk set været et traditionelt  “Blindehåndværk”, ligesom klaverstemmer-og telefonistfaget.

I døveverdenen var det i gamle dage de  tre S-fag, der dominerede: Syerske, Skomager og snedker

Blinde og døve har generelt klaret sig godt på arbejdsmarkedet med landsdækkende tilbud om vejledning og rådgivning til en “håndholdt” indsats, så arbejdsgiversiden sagde ja tak til en blind , døv  eller døvblind medarbejder. Man uddanner sig i dag  i en lang række fag og er ofte  overkvalificeret til det job ,man så må tage.

Den ligestilling, der på sin vis var engang, er slet ikke  til stede i dagens Danmarks arbejdsmarked i samme omfang, trods bedre (teoretisk )bedre  muligheder for kompensation end nogensinde.

Jeg bliver noget trist

når jeg ved og i går fik  en historie på Dr.dks hjemmeside at kun 20 procent af Dansk Blindesamfunds medlemmer i den erhvervsaktive alder har et job. En undersøgelse “De usynlige” viser at arbejdsgiverne efterspørger mere rådgivning i ansættelsesprocessen.

Rapporter i CFD Rådgivnings regi om døve i arbejde og meningsfuld beskæftigelse for mennesker med erhvervet døvblindhed i job på pension med job i løntilskud ,viser at  den “håndholdte” indsats virkelig gør en forskel.

Jeg bliver glad igen

når jeg er på turne rundt i landet og taler med mennesker med Usher, der  er i arbejde og har fundet den rette kompensation, så der er balance i livet- og glad ,når jeg taler med arbejdsgivere, der ikke er bange for at ansætte folk med syns og høretab og jobcentre ,der efterspørger  faglig specialrådgivning på området.

Jeg vil over sommeren besøge flere folk med Usher  rundt i landet, der  har tilknytning til arbejdsmarkedet og lave interviews til bloggen.

Ja og så vil jeg da lige forbi Hørvævsmuseet og kikke- i maj åben i weekender og helligdage

Kirsten

 

Kom igen!

Og pludselig var det der…. foråret altså og vi er klar igen på bloggen med ugentlige indlæg om stort og småt omkring vores arbejde sammen med mennesker med RP og høretab

Mirabelle trives mark og skovMit private  ”forårstræ”

Kom igen!-Permanent kursustilbud på vej

Vi afsluttede for en god måneds tid siden vores 2 1/2 års projekt om et helhedsorienteret rehabiliteringstilbud til mennesker  med erhvervet døvblindhed  med en udbytterig temadag, der pegede frem mod en permanent tilbud til mennesker mellem 25-65 år, der har et kombineret syns og høretab.

Den endelige udformning vil være klar til sommer,men allerede nu er du velkommen til at kontakte mig for flere oplysninger om muligheder for at deltage i et sådant kursus.

Kontakt mig på kw@cfd.dk

Artikler

Vi har lavet artikler om vores projekt og resultater. Vi har udgivet to artikler og den tredje er på trapperne.

Se mere  her

Ja og nyd det skønne forårsvejr, der i hvert fald giver mig energi til en ny arbejdsuge

Kirsten