Kategoriarkiv: Projekt “Kom igen!”

Fake News eller hvad er fup og hvad er fakta?


I gamle dage var det tilladt en gang om året at komme med falske nyheder i avisen og på TV ; nemlig som aprilsnar. I min bil på vej fra besøg i går eftermiddags hørte jeg  i radioen kloge mediefolk beskæftige sig med det nye begreb “fake news”. Vi bliver i dag udsat for en informationsstrøm fra mange medier,  som det kan være svært at hitte rede i og de kloge mediefolk pegede på, hvor vigtigt det er ,at  journalistikken er på et højt fagligt plan, hvor fakta blev undersøgt og der blev fremstillet et nuanceret billede af en sag. De sagde at “Fake News” både kunne være dårlig  journalistik, men også et bevidst budskab pakket ind som en sand nyhed.

Google

Fakta finder vi  i vores  hverdag ofte når vi googler.Emner vi tager op bliver belyst  af de fakta vi finder på nettet. “Har du ret eller har jeg  ret” bliver også ofte afgjort  fra Google som kilde.Da jeg var barn tog min mor “Sin tids leksikon” frem og afgjorde  sagen. Det var tider.

tre måger flyver i blå himmel

Hvad er mågesnask og fnuller?

Som mor og opdrager kunne jeg måske nok  kunne have brugt Google  til at indsamle viden til de mange spørgsmål om verden  som mine to børn stillede mig.Jeg tog ofte spørgsmålene fra hoften uden at slå fakta op.

De har som voksne “anklaget” mig for noget af den  lærdom de fik fra mig med mine ind i mellem  meget kreative fakta og jeg burde altså nok have været mere omhyggelig med  fakta.

En af de historier de driller mig med nu er historien om måger. Min datter og jeg går på stranden og ser en flok måger. “Hvad spiser måger” spørger hun. “Mågesnask og fnuller” kommer det prompte fra mig og så glemmer jeg alt om det. Senere opdager datteren jo så at “mågesnask og fnuller” ikke er et navne for mågeføde og mor absolut ikke ved alt!

Du lyver ,mor

Vi har netop lige gennemført kursusmodulet Energihuset på “kom igen!” kurset. Noget af det deltagerne er optaget af ,er hvordan de formidler hvordan de ser med RP. Hvad  betyder det med et indskrænket synsfelt, ikke mindst når kommunikation foregår på tegnsprog. Vi kikker på gode apps med synssimulator og små film på YouTube om RP.

Nicole sukker og siger at hun har prøvet at forklare sine børn  hvordan hun ser. Men hendes børn  er åbenbart mere kildekritiske end mine børn var  og siger: “Mor du lyver. Du kan da godt se!”

Ja det kan mor jo godt, men ikke det hele og ikke hele tiden. Det er svært for børn at forstå, men bestemt også for voksne  ægtefæller, kollegaer, læger, sagsbehandlere osv.

Netværkshuset og kurser for pårørende

Derfor ser vi og deltagerne også frem til  pårørendedag i vores sidste modul Netværkshuset, hvor vi  også vil have fokus på, hvornår  svært det kan være at følge med, når man har Usher syndrom.

Mennesker med RP og høretab og deres pårørende har brug for en åben dialog om, hvornår det er svært og hvordan man kan snakke om det og løse noget af det.

CFD Rådgivning  tilbyder faktisk også pårørendekurser, så det kan blive  lettere at leve med i familien på et grundlag der ikke er “Fake News” eller fup men dokumenteret viden/fakta. Alle  er velkommen til at henvende sig til os.

Kirsten

Følg en døvblinds kamp mod kiloene – Jeg gjorde en forskel for mig selv. Du kan også gøre det.

Dette er en titlen på en facebookside som Jackie har oprettet. På halvandet år har han smidt over 50 kg, er i gang med hård træning og inspirerer andre til vægttab, kostomlægning og træning.

Jackie tager selvfie

Jackie er en ung mand med Usher 2, som i vores opsporingsprojekt inspirerede os til at gå nye veje på de sociale medier og bl.a. starte vores cfdblogger.dk.

Jackie har blogget med fortællinger om at leve med Usher på godt og ondt. Han har også lavet en facebookside om Ushers syndrom og er selvfølgelig også aktiv i  Foreningen Danske Døvblinde ved siden af sit fleksjob.

En fantastisk ung mand, der viser en vej  til at ændre vaner og finde energi og livsglæde.

Usher og livsstil

Hverken fysisk eller psykisk har helbredet det  så godt hos mennesker med Usher, sammenlignet med resten af den svenske befolkning. Det viser  svenske Moa Wahlquists forskning. I Sverige findes der et centralt register omfattende personer med Usher  og på baggrund af blandt andet det har Moa lavet  forskellige studier omkring fysisk og psykisk sundhed for de tre typer af Usher. Hun har også kigget på den økonomiske situation  for mennesker med Usher i sin afhandling.

Mennesker med Usher oplever større problemer i forhold til træthed og søvnbesvær end almenbefolkningen, hvilket bestemt ikke er overraskende. Overvægt for mennesker med Usher 2 er  også en smule større end for resten af befolkningen.

Moa efterlyser mere viden om, hvad der påvirker mennesker med Usher både positivt og negativt. Hvilke  faktorer giver psykisk og fysisk sundhed for personer med Usher.

Kom igen!

I vores projekt drøfter vi meget, hvad der giver og tager energi. At man er bevidst om sin egen krop og dens signaler og sætter mål op i overensstemmelse med sine værdier for ikke at blive slidt op.

Jackie viser vejen. At man kan ændre vaner og blive en mere sund og glad udgave af sig selv. At man godt kan ændre kostvaner, træne og motionere, selvom man har indskrænket synsfelt og høretab.

Det kan også være en investering værd at dyrke yoga, mindfulness eller bare være i naturen – at være i stedet for at være på med tanker, ord  og handling  nærmest hele døgnet.

Psykolog Jette snakkede meget om  forskellen på at være og at handle på vores første kursus. Men det er jo lettere sagt end gjort.

U-turn

I øjeblikket kører et stort forsøg med mennesker med diabetes. En lille gruppe følges på tv.

Det viser sig, at rigtig mange af deltagerne i projektet kan slippe medicin mod diabetes med rigtig kost, motion  og mentalt overskud, og at de faktisk kan blive raske.

Man kan i skrivende stund ikke helbrede Usher med livsstilsændringer, men  det kan hjælpe rigtig meget  på livskvaliteten at spise og drikke fornuftigt, motionere, have meningsfulde aktiviteter og relationer og ikke mindst at  sove om natten.

Jackie har sin måde at gøre en forskel for sig selv. Han opfordrer os andre til at gøre en forskel for os selv. En opfordring jeg hermed sender videre ud på nettet !

Kirsten

Kom igen – Vi er så klar!

Meningsfuld rehabilitering for mennesker med erhvervet døvblindhed fortsætter. Else Marie og jeg starter på søndag d. 5/2 2017 vores andet hold i projekt “Kom igen!”

Tegnsprog

Ligesom på første hold er deltagerne mellem 25 og 65 år. Alle på dette hold er født døve, og de er opvokset med tegnsprog som første sprog. Kommunikation med hørende med  talt dansk  fungerer bedst via tegnsprogtolk. Alle bruger de også skriftlig dansk i deres hverdag på job og hjemme. Et par stykker har CI, der giver auditiv information men ikke fuld taleforståelse.

Vi behøver derfor ikke at checke teleslyngen i  lokalet på Musholm denne gang. Al undervisning vil foregå på tegnsprog. De fleste af vores kollegaer giver oplæg på tegnsprog. Nogle få vil dog have tegnsprogstolk med sig, da de godt nok behersker tegn i hverdagssnak og rådgivningssamtaler, men ikke kan  formidle det faglige emne , de er gode til på tegnsprog. (fuldt forståeligt!)

Deltagerne

Deltagerne fordeler sig med tre fra Vestdanmark og tre fra Østdanmark.

  • Tre er i ordinær beskæftigelse, en er i fleksjob og to på førtidspension.
  • Tre kvinder og tre mænd.
  • To singler, en forlovet og tre gifte personer.
  • Fire af deltagerne har børn. Deltagerne har tilsammen 10 børn i alderen 5- 13 år
  • Alle  deltagerne har diagnosen Usher 1.
AV-huset

Første modul hedder AV-huset (det audio og visuelle) og handler mest om syn og hørelse, og hvordan man forholder sig til det.

Undervisere i AV-huset/tegn
Pia Gylling holder oplæg
Pia Gylling oplæg på tegnsprog om syn.

 

Døvblindekonsulent Maria Clauding holder oplæg med mikotfn til teleslynge i hånden. I baggrunden ses en skrivetolk
Døvblindekonsulent Maria Clauding holder oplæg på dansk med mikrofon til teleslynge . I baggrunden ses skrivetolk . I AV-huset vil Maria holde oplæg om hørelse på tegnsprog.

I alle tre huse (moduler)  vil CFD Rådgivnings psykolog, Marianne R. Bjøstad, være gennemgående underviser

Multihallen

Også Musholms aktivitetskonsulenter er med som undervisere igen i Multihallen så kroppen også bliver brugt.

Deltagerne sidste år sagde bl. a. om aktiviteterne i Multihallen: “Dejligt at få fysisk udfoldelse og hyggeligt samvær med ligesindede uden at føle sig som en klovn”

Else Marie og jeg er så klar!

Vi glæder os til anden runde af “Kom igen!”, så vi vi kan blive klogere på, hvad der skal med i et permanent rehabiliteringstilbud med mening.

Kirsten

En historisk dag

                           husene-i-kom-igen Husene i projekt Kom igen!

Nej det er ikke en henvisning til det amerikanske præsidentvalg, men til tirsdag d. 1.november hvor en milepæl i projekt Kom igen! blev nået.  Jeg har valgt at sakse  nyheden fra CFDs hjemmeside ,som giver et fint overblik over projektet.

1. november 2016 var en historisk dag, både for døvblindeområdet i Rådgivning og for de seks personer med høre- og synsnedsættelse, som afsluttede det første pilotkursus i døvblindekonsulenternes rehabiliteringsprojekt “Kom igen!”

Socialministeriet har bevilget næsten to millioner kr. til CFD Rådgivning for at udvikle et samlet rehabiliteringsforløb samt afvikle to kurser for personer, som er ramt af et dobbelt sansetab – henholdsvis et forløb først for en gruppe af talebrugere og herefter et forløb for en gruppe af tegnsprogsbrugere. 

Et sådant tilbud har hidtil ikke eksisteret i Danmark.

Mening og livskvalitet 

Kirsten Washuus, projektmedarbejder og døvblindekonsulent fortæller om formålet med projektet:

”Hensigten er, at vi med denne indsats gerne skal give deltagerne startskuddet til at finde ud af, hvilke valg, der skal tages for at gøre det bedst for sig selv, og leve det liv man ønsker. Det handler om at finde meningsfuldhed og livskvalitet trods en udfordrende hverdag.”

Else Marie Jensen, tidligere døvblindekonsulent og nu projektmedarbejder, supplerer:

”Og det handler ikke kun om at tilegne sig kompensatoriske teknikker i forhold til fx mobility, men i høj grad også om de psykologiske konsekvenser af at være ramt af et dobbelt sansetab herunder den livsomstilling, som uundgåeligt følger med. Derfor har der været en psykolog med under kursusforløbet.”

Tre kursusmoduler – tre huse

De seks deltagere har gennemført tre moduler, som hver har bestået af tre dage. Hvert modul handlede om indholdet i et særligt ”hus”: Første modul “foregik” i AV-huset (om det auditive/hørelse og visuelle/syn), andet modul i Energihuset (om at undgå at miste energi og om at reducere stress) og tredje modul i Netværkshuset (om familier, venner, professionelle). 

Når projektmedarbejderne holder oplæg om projektet, anvender de tre modelhuse, som de har fået fremstillet specielt til formålet på CFD (se billedet).

Mange af døvblindekonsulenterne har med hver af deres særlige kompetencer bidraget som oplægsholdere i de enkelte huse. I det næste kursusforløb for tegnsprogsbrugere, som starter februar 2017, vil døvblindekonsulenterne igen blive inddraget. 

Vigtig viden

Anette Rud Jørgensen, faglig leder for døvblindekonsulenterne, var med til afslutningen, og hun siger: 

“Det var en meget spændende dag og for mig også en vigtig anledning til at takke deltagerne for den vigtige viden, de har bidraget med ved at deltage i første pilotkursus. Det er en viden, der kan medvirke til at kvalificere vores rådgivningstilbud i døvblindeområdet.”

Projektmedarbejderne slipper dog ikke kursisterne helt endnu. Der skal om noget tid følges op ved individuelle interviews, som vil give et billede af den betydning/effekt som kurset har haft i deltagernes liv.

Projektet afsluttes med en temadag den 8. marts 2018, hvor resultater fra projektet vil blive fremlagt for interesserede.

Else Marie og jeg har  også sat holdet for næste pilotprojekt for tegnsprogede kursister med erhvervet døvblindhed og er ved at planlægge det endelige  indhold  i det første modul ” AV-huset”.

Kirsten

 

 

Kom igen!

Så er vores rehabiliteringsprojekt for alvor skudt i gang, som vi fortalte i sidste blogindlæg.

                                                     AV huset

Indholdet i projekt ”Kom igen!” skulle gerne give deltagerne startskuddet til at finde ud af, hvilke valg, der skal tages for at gøre det bedst for sig selv og leve det liv, man ønsker og finde meningsfuldhed og livskvalitet trods en udfordrende hverdag.

Vores første hold er talebrugere. I december og januar rejste projektmedarbejder Else Marie Jensen og jeg rundt i vores smukke land og foretog interview hos mennesker med en alvorlig kombination af et syns- og høretab, der har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som nogle ved, er Else Marie jo gået på pension som døvblindekonsulent, men hun fortsætter heldigvis i projekt ”Kom igen!” og på bloggen. Hun er også med i planlægningsgruppen af den niende europæiske DBI  konference 5.-8. september 2017 i Ålborg med titlen ”Touch of Closeness”.

Else Marie og jeg holdt møde med projektets følgegruppe i december. FDDB er repræsenteret ved Nina Ernst Jensen og Hanne Vestergaard Ottesen. Vi havde en udbytterig dialog om vores planer. Da vi nåede februar, havde vi sammensat et hold af deltagere.

Ud af de ti personer vi havde interviewet, valgte vi seks personer ud, så de repræsenterede alder, køn, forskellige fag og tilknytningsgrad til det ordinære arbejdsmarked. Det viste sig, at alle deltagerne havde Usher 2. De var altså født med høretab og havde først fået konstateret RP som unge eller voksne.

Jeg besøgte Eikholt, et nationalt ressourcecenter for døvblinde i Norge i september sidste år. I Danmark må vi nok indse, at vi ikke fysisk kan etablere et center, men vi kan finde steder (ud over Fuglsangcentret), der lever op til et universelt design, dvs. tilgængelighed og arkitektur i en god harmoni.

Vi fandt efterfølgende et konferencecenter, som netop har været opmærksom på at skabe rammer for alle uanset funktionsnedsættelse. Stedet hedder Musholm og ligger smukt ved Storebælt i Korsør.

Kursusmodulerne er delt op i tre ”huse”: AV-huset, Energihuset og Netværkshuset.

syn

 

 

 

 

Døvblindekonsulent Rikke Norup holder oplæg  om synet i “AV-huset”. Et par af deltagerne ses også på fotoet.

Vi har netop afholdt de tre første dage i AV-huset, altså emner omkring det auditive(hørelse) og visuelle(syn). Det var spændende, men hårde dage, hvor snakken gik om livsomstilling og at møde sig selv, hvor man er, og ikke hvor man vil være.

Der var historiefortællinger om hinanden; konsulenter  fra CFD Rådgivning kom på besøg og holdt oplæg om syn og hørelse; og vi  forsøgte at  få forbindelse  til Eikholts  AV-klinik. Lyden på vores Skype-forbindelse  gik desværre ikke  godt igennem fra Norge, trods mange forsøg på løsninger.

Det velforberedte team derfra vil give os tips og gode råd på anden vis. Teknik er fantastisk og godt… når det virker.

                    Eikholt AV-klinik                                                                        

 

 

 


Vi har billedkontakt med folkene på Eikholt AV-klinik, skrivetolken er klar og vi har en forventning om, at det hele kommer til at fungere

Vi startede også første del af et forløb med psykolog, Jette Fischer, omkring en skærpet opmærksomhed på sig selv, og der blev givet lektier for til næste gang, hvor deltagerne kommer  til  ”Energihuset”. her vil fokus være på: Hvad giver mig energi? Hvad  tapper mig for energi? samt andre øvelser.

”Der er en proces i gang i mig,” sagde Linda, mens Emilie også oplevede en følelsesmæssig rutchetur, når der blev sat ord på de udfordringer, der er i hverdagen. Specielt i ukendte omgivelser og relationer.

”Jeg fik gode informationer om mit syn ” fortæller Stacey.

multihalmultihal Leg i Musholms fantastiske multihal

”Mine grænser er skubbet en del” sagde Søren, der sammen med hele holdet, var glad for en aften i Musholm multihal med klatrevæg og en stor hoppemåtte, hvor vi lavede forhindringsløb. ”Dejligt at få fysisk udfoldelse og hyggeligt samvær med ligesindede uden at føle sig som en klovn” sagde både Peter og Gunnar.

Jo! Vi synes, at vi er kommet godt fra start med engagerede kursister, der er med på alvor og leg og giver god  feedback´. Men trætte…det var både kursister og kursusledere, da vi tog hjem!

Navnene i artiklen er ikke kursisternes rigtige navne. Vi har valgt at lave seks fiktive personer, der tegner de udsagn og erfaringer, som vores gruppe får i forløbet.

Vi holder næste følgegruppemøde her i maj, og ”Energihuset” står klar til brug sidst i august. Allerede i efteråret samler vi næste års hold, der består af seks tegnsprogsbrugere.

Kirsten