Genetik og Usher syndrom

Der findes en række spændende videoer om Usher syndrom og genetik. Jeg har listet dem op nedenfor med en kort introduktion til dem hver især.

Genetik er ikke en nemt emne, men jeg mener alligevel, at der er nyttig viden at hente nedenfor.

I den ene video får du en introduktion til genetik, og en oversigt over hvilke Ushergener, man har fundet indtil nu: https://www.usher-syndrome.org/what-is-usher-syndrome/presentations/ush-talks/ush-talks-genetics-101.html

I den anden video  video får du en introduktion til, hvad genterapi er: https://www.usher-syndrome.org/what-is-usher-syndrome/presentations/ush-talks/ush-talks.html

Videoerne stammer fra den amerikanske Usher Syndrome Coalition. De har en del andre webforelæsninger som de ovenstående, men mange af dem er meget tekniske og henvender sig til andre forskere. De har også materiale fra og beskrivelse af andre forelæsninger, som måske kunne være interessante for dig, hvis du er interesseret i et bestemt emne: https://www.usher-syndrome.org/what-is-usher-syndrome/presentations/

Endelig vil jeg igen nævnte professor Claes Möllers 12 nye videoer om forskellige døvblindhedssyndromer og andre emner: https://nkcdb.se/kunskapsbank/filmer/filmer/