På arbejde med Usher- Pædagogisk vejleder

Marina A. Larsen er 41 år og har haft sin diagnose i 7 år. Hun er CI-opereret på begge ører. Som hun fortæller, er arbejdssproget  på hendes job tegnsprog.

Høremæssige fordele

Dette kan  høremæssigt være en fordel, fordi alle har bruger tegn eller tegnsprog, når der er tegnsprogsbrugere til stede. Der er desuden dygtige tegnsprogstolke til stede ved møder. Personligt har jeg stor fordel af at være på det, vi hos os, kalder en tosproglig arbejdsplads. Som bloggens læsere ved, har jeg et lille høretab, der jævnligt skaber misforståelser her og der. På møder og samvær på kontoret kan jeg  lige  støtte mig til tegnsprog, når jeg misser en sætning og på den måde være mere afslappet.

Synsmæssige fordele

Der er både fordele og ulemper ved at  være tegnsprogsbruger med RP. Hvis tegnsproget er indenfor ens  synsfelt, er det ingen problem. Det er sværere i en større gruppe, hvis det går hurtigt, så man ikke kan se, hvem der siger noget. Da vi sidste år havde vores “Kom igen!” kursus med  tegnsprogede personer med Usher, lavede vi aftale om,  hvordan det fungerede bedst for alle.

“På arbejde med Usher” fortsætter

Marina var den ottende, der gerne stillede op til interview. Tak til jer otte,  der har været med indtil nu. Jeg har  nye aftaler med et par stykker, som jeg håber at kunne optage i løbet af sommeren. Kontakt mig gerne, hvis du også har mod på at fortælle om at være på arbejdsmarkedet med en Usher diagnose.

Vi holder nu sommerferie på bloggen og starter igen til august.

hav

God sommer!

Kirsten

 

Inspirationsaftener

For et par år siden startede en ny forening for alle, der er ramt af eller arbejder med nedsat syn. En at tankerne bag har været at sprede information om ny viden og hjælpemidler.

Udstyr hos øjenlæge Udstyret hos  Øjenlægen

Inspirationsaften

Foreningen holder jævnligt inspirationsaftener i Borgernes hus i Odense lige ved banegården. I maj var der fokus på store og små hjælpemidler til mennesker med synstab ved  Birgit Christensen, der er leder af hjælepmiddeludstillingen på IBOS( institut for blinde og svagtseende)

Temaarrangementer

Ibos har også to månedlige  tema-arrangementer  på tirsdage fra kl. 15.00-17.00 i Hellerup.

Næste gang er tirsdag d 12.juni hvor emnet er  ”NuEyesbrillen”, kan jeg læse på hjemmesiden. Det er en digital synsforstærker. Det ser ud til, at mange kan få glæde af at benytte en digital synsforstærker. Vi har fulgt udviklingen af det til både industriens  og lægeverdenens præcisionsarbejde, og altså også til svagtseende. Jeg har læst om  og fået fortalt om godt udbytte her og der.

Jeg er dog selv ikke særlig vidende om det i praksis, da jeg  endnu ikke kommer hos  borgere, der benytter sådant et hjælpemiddel, men glæder mig til at blive klogere på området og de forskellige løsninger  i den kommende tid.

Foreningen Nedsat syn

Tilbage til foreningen Nedsatsyn.dk. Du kan læse mere om kommende arrangementer på deres hjemmeside , hvor jeg kan læse at næste inspirationsaften er i Odense d. 22. august.

Kirsten

 

 

 

 

 

 

Deafblind Challenge

Svenske Torbjørn Svensson, der har egen blog  om sit liv med Usher, satte sig sidste fredag for at krydse Øresund fra Helsingør til Helsingborg  i havkajak!

foto fra avia med Thorbjørn i kajak fra Helsingør dagblad d 25.maj 2018

 

Med sponsorstøtte og den rigtige syns og hørestøtte kunne Thorbjørn  padle de 4,5 km og ankomme ved Dunkers kulturhus sidst på fredag eftermiddag. Vejret var, som det jo er for tiden  i vores del af verden, flot  og solrigt og turen gik godt.

Thorbjørns ærinde med sit projekt har bl.a.  været at skabe opmærksomhed om livsvilkår med Usher og flere medier var på pletten.

At være døvblind

Thorbjørn beskriver på sin blog og ved oplæg rundt omkring i det nordiske faglige netværk  de  udfordringer, der er med at få myndighederne til at forstå, hvilke behov for støtte , der er for at leve et aktivt, frit  og selvstændigt liv som døvblind ikke mindst som forælder.

Fra bloggen

Thorbjørn skriver om tankerne,  da han står på kajen i Helsinborg efter vellykket overfart og slutter:

“Lige der, lige nu i det øjeblik som kaldes livet, så er jeg ingen anden, ikke mere eller mindre end bare Thorbjørn”(min oversættelse)

Læs Thorbjørns kloge blog med også stærke beskrivelser af de svære følelser og tanker i livet med Usher og alle barriererne i hverdagen. Det er forståeligt, at han bliver brugt  flittigt som oplægsholder også til os fagpersoner, så vi bliver klogere på konsekvenserne af et liv med RP og høretab.

Kirsten

 

Mellemrum i hverdagen

I november 17 skrev jeg på bloggen om de velgørende hørepauser.

Jeg er lige komme hjem fra årets temadage i CFD Rådgivning ,hvor vi under overskriften “Dokumentation og forandring” arbejdede med vores daglige praksis som konsulenter.

Ordnani

Sagde  vores oplægsholder Bastian Overgaard  og definerede ordet som at tale meget uden at forholde sig til andre i en samtale, at tale længe og /eller om os selv.

Det gør en del af os jo jævnligt og hans pointe var, at vi  kunne nå bedre resultater  ved vores møder med mere ligelig fordeling af taletiden , og hvor der så også fokuseres mere på det , der er er på dagsordenen.

Et minuts stilhed

At aftale “mellemrum” i møder,hvor vi sammen sidder i stilhed, giver  i følge Overgaard bedre resultater og ofte kan en dagsorden faktisk nås på kortere tid med “ mellemrum “, hvor vi samler os hver især og samler os sammen  i stilheden.

Alle er lige i stilhed

Jamen, så kan vi alle være med: Hørehæmmet, døvblind, døv ; den meget talende og den mindre talende inden vi går i gang med næste punkt.

Ja og vi prøvede det på temadagene i Fredericia og det var lidt sært og mærkeligt at sidde 55 mennesker i et rum i stilhed, men også velgørende!

Jeg synes, det bliver  rigtig interessant at arbejde videre med  i CFD , hvor vi har talrige møder med MEGET, MEGET SNAK.

Tegning af folk om et bord

Men jeg håber også, at vi i  de mange mødesammenhænge med borgere og netværk af  familie og kontaktpersoner  kan eksperimentere med  at arbejde med stilhed som hjælp til bedre møder mellem mennesker.

Er du nysgerrig på mere om mindre snak,så check Bastian Overgaards hjemmeside ud her

Kirsten

Et skønnere Danmark

Akademirådet “Det Kongelige Akademi for de Skønne Kunster”  holdt i tirsdags et pressemøde med 20 anbefalinger om sammenhæng og æstetisk kvalitet i arkitektur, billedkunst, design og landskab.

Maske af ansigt lagt i naturen

Nogle anbefalinger, som råber stat og kommuner op omkring at afse midler til og være bevidst om, at skønhed betyder noget for os alle.

Nogle anbefalinger, der opfordrer os til at diskutere med hinanden om fremtidens Danmark.”At æstetik har noget med vores sanser at gøre”,som der står i indledningen.

Der er fokus på det visuelle udtryk, men det kan jo også integrere tilgængelighed for alle som f.eks.  i Handicapporganisationernes hus,som jeg synes, er lige så spændende at træde ind i som Den sorte Diamant eller et moderne kunstmuseum.Og så er der i det hus bevidst tænkt universelt design; d.v.s.  at der både er tænkt på skønhed og tilgængelighed .

Besøg det!

Universelt design

Jeg tænker, at vi alle gerne vil have et skønnere Danmark. Jeg har pillet et par af anbefalinger ud. En fra af hver af flere temaer, som Akademirådet har valgt. Det første tema om “dannelse “ ,havde jeg ikke så meget  at sige til her på bloggen udover at kunst og kultur åbner øjnene for forskellighed .

Danmarkskortet

“At læse Danmark som en åben bog”-altså have en database om hvert et sted, så vi alle kan slå op, hvad der er specielt ved et sted.

Så kan man selv kan læse om stedet og kikke efter det specielle på sin pc, også med Zoomtekst og talesyntese, eller for mennesker  uden restsyn eller med lille syn få synstolket  stedets særpræg med forberedelse inden eller bagefter. Fint fint.

By og Land

Bygninger- De skriver  at offentligt byggeri skal sætte standarden for kvalitetsbyggeri og bygningsintegeret kunst… ja for pokker da .

Forskning viser f.eks. at vi bliver hurtigere raske på hospitalerne i smukke rum med kunst og musik. Jeg nyder at kikke på smukke hustage fra mit kontorvindue. Det gør da glad, når skrivebordet bugner af opgaver.

Arkitekterne må også bare gerne  huske den gode akustik, ordentlige adgangsveje, kontraster og godt lys i fremtidens byggeri.

Jernebanespor

Infrastruktur

Om “Førerløs transport” er nr. 16 af anbefalingerne. Jeg tror mange blinde og svagtseende ser frem til  den dag, hvor de også som normaltseende kan vælge en individuel transportløsning uden at have et kørekort. Anbefalingen er, at det er staten, der igangsætter nye offentlige rum  til denne “transportrevolution”.

Der skal organisationer i syns og høreområdet være på pletten,tror jeg, som  f.eks.foreningen “Nedsat Syn” har været det omkring Odense letbane.

Kunst i det offentlige rum

I den allersidste anbefaling tales om det æstetiske  og digitale rum. Staten bør være på forkant med kunsterisk bearbejdelse af de platforme vi bruger,så borgene får bedre oplevelser. Og det er jo fint ,når tilgængeligheds-princippet også bliver medtænkt.

Måske ikke Breaking News

Hav

Men Akademirådet var dog i TV  tirsdags med budskabet, som  jeg personligt synes er så vigtigt:

At vi arbejder frem mod et endnu skønnere Danmark til glæde for os alle.

Kirsten