Kategoriarkiv: rehabilitering

Frisk fra sommerferie, men hvad med energitab?

Mange er nu ved at vende tilbage fra sommerferie. Friske og genopladede. Hverdagen er tilbage med studie, job og andre aktiviteter. Vi har mere normale tilstande i det danske samfund med fremmøde på studie og arbejdspladser. Zoom møderne er måske på retur, men er nok også i nogen grad kommet for at blive. Vi er så at sige ”på” igen, med alt, hvad det kræver af transport og social interaktion fysisk og digitalt mv.

En hjerne på overarbejde

En hjerne der navigerer med mangelfuld og fragmenteret information fra syns- og høresansen kommer på overarbejde. Der er bliver derfor ekstra brug for at overveje, hvordan man kan give denne hjerne pauser, så man, så vidt muligt, ikke udmattes.

Foto fra Pixabay: Røntgenbillede af menneske-overkrop, med en rød hjerne. Mennesket tager sig til hovedet.

På Deafblind UK’s hjemmeside kan du lige nu læse en lille artikel om concentration fatigue, eller forsøgt oversat koncentrationsudmattelse, hos mennesker med høretab og døvblindhed. Det forklares, hvordan de ødelagte eller døde celler i det indre øre ikke kan levere tilstrækkelig information til hjernen, som deraf kommer på overarbejde. Det bliver selvsagt ikke nemmere for hjernen, hvis synet ikke kan understøtte, det man høre i forhold til at skabe sammenhæng i information og kommunikation.

I artiklen møder vi, blandt andre, skotske Jon Attenborough, som lever med erhvervet døvblindhed. Han fortæller, hvordan han takler og forebygger koncentrationsudmattelse eller energitab i sin dagligdag. Hvilepauser, digitale pauser, planlægning og motion er blandt nogle af de strategier, der nævnes som effektive i forhold til at lade op og bevare energi. Læs mere her: https://deafblind.org.uk/concentration-fatigue/

Energitab – et centralt emne i CFD’s Rådgivning

I døvblindekonsulenternes rådgivning er energitab et helt centralt emne. Mange personer med kombineret syns- og høretab, som benytter vores rådgivning, oplever energitab og udmattelse i større eller mindre grad. Det kan være en stor udfordring at skabe balance i tilværelsen, så man har energi til de aktiviteter, man ønsker eller forventes at have i hverdagen. Det kræver, at man finder strategier og metoder til at kompensere og restituere. På vores rehabiliteringskursus “Kom igen!” har vi derfor også et helt modul eller hus, som vi kalder det, der handler netop om energi (du finder mere information om Kom igen! i menulinjen øverst på denne side).

De bedste sommerhilsner fra Trine

INVITATION: VIL DU VÆRE DELTAGER? (i et forsøg!)

For nogle uger var jeg til kontrol på Kennedy. Det er en dag med blandede følelser, men jeg fik en professionel behandling af de mange forskellige faggrupper, mine øjne var i berøring med. Mens jeg ventede på endnu en undersøgelse blev jeg spurgt om jeg ville deltage i et forsøg. Det passede ikke ind i min hverdag, men jeg tilbød at videreformidle tilbuddet her – måske er der nogle læsere, hvor det kunne være spændende og relevant at deltage.

Det nedenstående er den tekst jeg har modtaget, der beskriver projektet. Vi videreformidler dette som en orientering, og CFD er ikke på nogen måde involveret i projektet – hvis du er interesseret, så tøv ikke med at tage kontakt til projektgruppen for at få flere information, kontaktinformation står i deltagerinformationsbrevet herunder.

Projektet:‘Integrating Eye Tracking into Mixed reality based Visual Aids’

Projektet ‘Integrating Eye Tracking into Mixed reality based Visual Aids’ skal udvikle et softwaresystem til elektroniske synshjælpemidler, som er tilpasset hver enkelt persons behov, så man kan få størst muligt udbytte af sit syn.

Har du en synsnedsættelse og kunne du tænke dig at deltage? I første omgang er det 1. dag, hvor dit syn undersøges, det vil foregå på Kennedy Centeret i Glostrup. Du skal være opmærksom på, at du vil du få pupiludvidende øjendråber, som virker i 4-6 timer. Undersøgelsen vil vare omkring 3-4 timer, inklusive pauser.  

Udvalgte fra dag 1, vil blive inviteret til en dag 2, der foregår på IBOS, hvor du vil få registreret dine øjenbevægelse i forbindelse med udførelse af en række daglige gøremål, vi sammen udvælger fx at smøre en sandwich. (ca. 3-4. timer)

Skriv til visualaids@compute.dtu.dk, hvis du vil deltage eller har spørgsmål. Tilmeldte vil løbende få mere information.

Projektet ledes af Danmarks Tekniske Universitet – DTU  i samarbejde med Afdeling for Øjensygdomme – Kennedy Centret og Instituttet for Blinde og Svagsynede (IBOS).

Mere information herunder.

CFD Rådgivning er ikke en del af projektet, og vi videregiver blot denne information.