Havfruefløjterne

Forleden skulle jeg til møde i Fredericia og kunne nå at gå en tur på stranden nedenfor “Sundhedshuset”. Jeg så oktoberbadere ved det flotte  svømmeanlæg og lidt derfra stødte jeg på dette ” værk”, som så rigtig spændende ud. Hmm hvad mon det er til?

Verdens første badeanlæg for blinde

Kalder Fredericia kommune det – et anlæg tænkt til blinde og svagtseende og andre badegæster , der vil have en andeledes  badeoplevelse. Man kan holde i et reb , der er bundet til pæle i et sneglemønster hele vejen ud på det dybe vand, så man kan orienterer sig.

Dansk Blindesamfund har være rådgiver på badeanlægget og har anbefalet at det lå lidt væk fra det store badeanlæg. Der var dog ingen hos havfruefløjterne den morgen, jeg var der og jeg havde “desværre”ikke taget mit badetøj med. Men der kunne jeg også bade trygt.

Anlægget er åbnet i år og Trygfonden og Friluftsrådet har været med til at betale for det.

Jeg håber da at Havfruefløjterne vil glæde mange- Ideen er da god !

Kirsten

Forsikring og erstatning… og lidt andet

Når vi har holdt “Kom igen!” kurser har en del deltagere naturligt nok været optaget af hvad et tab af arbejdsevne betyder økonomisk. Flere har manglet rådgivning i disse spørgsmål; en rådgivning, der ligger uden for CFDs rådgiveres kompetence. Vi kan være  med til at beskrive det kombinerede syns og høretab og give generel information, men vi er ikke jurister og  kan ikke følge med i junglen af ordninger.

I Dansk Blindesamfunds  nyeste blad nr 12 fortælles på side 7 om et nyt medlemstilbud. Medlemmer kan ringe og får gratis telefonrådgivning hos et advokatfirma omkring forsikring og erstatningssager uanset, hvor man bor i landet.

Dansk Blindesamfund

Så er du medlem af DBS kan du kontakte Kroer | Fink Advokater på kontakt@kroerfink.dk eller 71992929, hvis du har behov for en snak om mulighed for sikkerhedsnet i din “sag”. Som flere af de borgere, jeg har kontakt med har fortalt, er der jo forældelsesfrister også inden for dette område og det kan jo have store konsekvenser.

Jeg synes, det er et godt medlemstilbud som DBS har lavet, for der er klart behov for det.

Efterårsferie

Dalum Landbrugsskole i efterårsfarver

Mange af kollegerne er smuttet på efterårsferie og vores faglige leder sendte lige en  “god ferie hilsen” med dette efterårsfoto af en smuk gammel skole i Odense, hvor vi for nogle år siden holdt landsmøde for CFDs døvblindekonsulenter. Det møde var startskuddet til at arbejde mere endnu bevidst med mål i vores rådgivningsarbejde forhåbentlig til gavn til de borgere, vi er i kontakt med.

En af måderne vi også  er i kontakt med folk med RP og Høretab er denne blog, som snart har eksisteret i fem år.

Lige for tiden har den dog drillet os lidt med tekniske udfordringer, når man melder sig til at få mail, når der er nye blogindlæg, så tjek gerne dit spamfilter i din mailboks, hvis det er længe siden du har fået en besked fra os.

God efterårsferie

Kirsten

Når CFD bruger sin “fremtidssans”

Kurt Faber på podiet CFDs fremtidskonference
Kurt Faber, Chef for CFD på konferencen

I kontoret ved siden af mig ( Kirsten) sidder vores nye udviklingskonsulent Niels-Henrik Møller Hansen. Han har lovet at bidrage med indlæg til bloggen jævnlig fra nu af omkring  det, der optager ham i  arbejdet på CFD.

Han deltog i vores jubilæumskonference igår og har sendt følgende indlæg om dagen til cfdblogger.dk:

Jeg havde fornøjelsen af at deltage i CFD’s stort anlagte konference, hvor overskriften var ”Vi deler fremtiden”. Målet med konferencen var at afsøge, hvad CFD skal lave i fremtiden og hvordan det skal ske – skal CFD arbejde med nye målgrupper, skal det ske alene eller i samarbejde med andre og hvad med de traditionelle målgrupper og tegnsproget? Så det var et forsøg på at skærpe CFD’s fremtidssans. Der var med andre ord mange spørgsmål, men heldigvis også mange bud på perspektiver på hvad CFD kan og bør gøre fremover.

Interessante oplæg

Fremtidsforskeren Eva Steenvig lagde ud med et bud på tendenser og træk ved det moderne samfund. Det var informativt og tankevækkende.

Direktør Carsten Lassen fra den socio-økonomiske virksomhed ”Specialisterne”, der arbejder med at hjælpe mennesker, der befinder sig på autismespektrummet i arbejde, diskuterede efterfølgende om det er borgeren, der er i centrum, når det offentlige hjælper sårbare mennesker. Hans pointe var, at som det nuværende system er sat sammen, belønner det ikke indsatser, der er bedst for mennesker, der har brug for specialiseret viden, som måske nok koster mere her og nu, men som reelt er billigst i længden.

Opsang

Endelig kom døvekonsulent Maiken Vingum Vestergaard fra CFD Rådgivning med opsang til deltagerne om, at det handler om at se den enkelte person og ikke reducere borgeren til en kategori som ”døvblind”, ”tegnsprogsbruger” eller noget andet, når tingene sjældent er så entydige i virkeligheden og disse kategorier samtidigt er voldsomt reducerende i deres menneskesyn.

Hvad synes I?

Jeg gik fra konferencen med mange indtryk, men også med det åbne spørgsmål om hvad synes vores borgere egentligt CFD skal give dem? Hvordan kan CFD støtte deres liv bedst muligt? Der er nemlig ingen tvivl om, at kommunerne, deCIbel, DDL, FDDB  m.fl. har en holdning til det, men de er jo ikke nødvendigvis sammenfaldende med vores borgeres perspektiver –hvad synes I – kunne være et fint spørgsmål at afslutte dette indlæg med.

Niels-Henrik

Har du fremtidssans?

“Fremtidssans”- så jeg som overskrift på et oplæg af en fremtidsforsker ved  en konference, min kollega Trine skulle deltage i.

Så ordet har stået i min notesbog i flere måneder, som noget der kunne blive til en ide til bloggen. Da jeg jo gerne ville byde ind med en ekstra sans til os her på bloggen, spurgte jeg i dag, hvad hun havde lært om denne sans. Fremtidssans… jeg er vild med det ord!

en vejbane

De gamle spilleregler

Hørte til en tid , hvor forandringer kom langsomt- over århundrede. Så over årtier og nu kommer forandringer og nye muligheder i en lind strøm, fortæller Trine. De handler om mere, om vækst , om bekymring for sammenbrud af  vores organisering af tingene.

De nye spilleregler

Handler om at turde gøre nye ting. At “smadre” det,  der ikke dur og gå efter kvalitet og mærke efter,  hvad der er vigtigt at være med i og vigtigt at holde op med. Ikke bare tage en  ny teknologi, fordi det er “Hightech”, men fordi det er “Hightouch”. Det kan bruges og kan give mening for  den enkelte.

De unge kan

I forhold til  min verden og f.eks. de hjælpemidler, der er til rådighed omkring syn og hørelse, ser jeg en del tiltag i de nye spillereglers tankegang. Jeg har interviewet Hans Jørgen Wiberg, der har opfundet en app Be My Eyes. Jeg møder de unge borgere, der undersøger muligheder i Google Assistent og finder andre og nye veje til “normal livsførelse” og måske overhaler  Hjælpemiddelbasen i deres løsninger uafhængig af de gamle systemer. Og når den førerløse bil er på vejen, kender jeg mere end 100 personer  med  RP , der hopper i den vogn!

Kirsten

Hvad for en fisk er du?

Badges i FDDBs webshop

Vi vil alle gerne selv bestemme, hvad vi kaldes og gennem de mange år, jeg har arbejdet i syns og høreverdenen, har jeg lært at der er mange måder at se sig selv på.

Jeg er ikke mit høretab

Jeg har et høretab og vi professionelle er også  efterhånden vænnet fra at skrive at folk er syns og hørehæmmede eller døvblinde. Vi skriver i stedet at en ‘borger’ har et ‘dobbelt sansetab’, eller har et ‘alvorligt kombineret syn sog høretab’ eller lever med ‘døvblindhed som livsvilkår’ osv.

Vi bestemmer selv vores kulturelle tilhørssted og det er en rigtig vigtig rettesnor for os i CFD rådgivning at værne om denne menneskerettighed.

Det er jo et arbejde vi sammen skal gøre- ikke kun i vores lille verden, men jo generelt når vi omtaler andre kulturkredse og andre menneskers kønsidentitet.

Døvblindhed

er et voldsomt ord for nogle og for andre en markering af, at det er de livvilkår man har i mange af hverdagens gøremål, men man er ikke sin døvblindhed. Og  vil du  i nogle sammenhæng signalere noget om ‘et dobbelt sansetab’ har FDDB en række badges som I ser på fotoet foroven .Vælg selv  hvilken fisk du vil være…. i dag:)

et sovende væsen i rummet

God weekend

Kirsten