Kategoriarkiv: Arbejde

Hjælp SUMH med at hjælpe!

Foreningen SUMH spørger om hjælp til at blive klogere på, hvad der kan gøres for at få flere personer med funktionsnedsættelse i arbejde. SUMH står for Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Det er en paraply-organisation, der arbejder for, at alle unge med handicap har mulighed for at leve det ungdomsliv, som de ønsker. Deres arbejde består først fremmest i at sikre unge med handicap medindflydelse og repræsentation i samfundet.

De fortæller selv følgende om deres nyeste indsats i samarbejde med Aalborg Universitet herunder:

FORTÆL OM DIG SELV – OG HJÆLP PROJEKTET: BAN VEJEN
På bare 15 minutter kan du hjælpe unge med funktionsnedsættelser til at kunne komme i job. For kun halvdelen af gruppen er i arbejde, selvom mange flere gerne vil bidrage.
SUMH starter i september kursusforløbet BAN VEJEN FOR JOB. Derfor har vi brug for baggrundsviden fra dig.

Har du en funktionsnedsættelse – fysisk, psykisk eller kognitiv – vil vi gerne have dine svar på vores spørgeskema lavet i samarbejde med forskere fra Aalborg Universitet. Svarene er vigtige, uanset din alder og om du er i arbejde eller ej. Og vi vil gerne have dem senest 1. september
Dine svar gør SUMH klogere på, hvordan mennesker med en funktionsnedsættelse tænker om arbejdsmarkedet.

Link til spørgeskemaet:
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CRD3ZHR6L1CK

Så tøv ikke med at hjælpe dem til at blive klogere!

/Niels-Henrik

Brug for viden om handicap og arbejdsmarkedet?

Socialstyrelsen har lanceret en ny portal, der samler viden om handicap og beskæftigelse. Portalen, der kan findes her, har til hensigt at gøre det nemmere at finde viden om, hvordan man medvirker til at flere personer med en funktionsnedsættelse får adgang til og fastholdes på det danske arbejdsmarked. “Man” i denne forbindelse er virksomhedsledere, kommunale ledere og sagsbehandlere samt i mindre omfang borgere med funktionsnedsættelse.

Hvad rummer de forskellige indgange?

De tre målgrupper – virksomhedslederen, kommunale ledere og sagsbehandlere og borgere, der lever med en funktionsnedsættelse – har hver deres indgang som giver adgang til specifik information.

Fx har virksomhedslederen adgang til viden om, hvem de skal kontakte i den kommunale administration for at få hjælp til at ansætte eller fastholde en ansat med et handicap. Dette suppleres med henvisninger til forskellige former for støtte i form af fx hjælpemidler og love/støtteordninger.

Kommer man i stedet fra en kommune er der inspiration til indsatser, information om en række handicaps (erhvervet døvblindhed er dog ikke et af dem) samt information om love, regler, hjælpemidler og støtteordninger.

Der er også en indgang til personer, der lever med en funktionsnedsættelse. Denne indgang giver adgang til viden, der ‘kan gøre vejen til beskæftigelse og fastholdelse i job kortere’. Det er bl.a. viden om ressourcer og behov for en række funktionsnedsættelser, love og støtteordninger, indsatser og teknologiske muligheder.

Et interessant første skridt med fokus på økonomi

Det er positivt at Socialstyrelsen letter adgangen til relevant information om, hvordan personer, der lever med en funktionsnedsættelse, kan fastholdes eller få adgang til arbejdsmarkedet. Det er omvendt sørgeligt at denne information hidtil – tilsyneladende – ikke tidligere har været tilgængelig på samme måde.

Det er også interessant, at en tydelig fokus på siden er et økonomisk ræsonnement for at støtte handicappede i at komme i arbejde. Der er bl.a. adgang til økonomiske beregninger i Den Socialøkonomiske investeringsmodel (SØM), som dog endnu er under udarbejdelse. Men også andre steder antydes det at det kan være økonomisk fordelagtigt at ansætte personer med handicap. Andre former for udbytter nyder ikke samme plads eller betydning i denne sammenhæng. De kommer sporarisk frem i de korte videoer, hvor en række positive budskaber og cases formidles (videoer er tekstet).

Det er spændende hvad siden kan udvikle sig til. Og det kan afslutningsvis konstateres at nu mangler vi bare, at man får større opmærksomhed på at overbevise virksomheder om, at det kunne være relevant at ansætte personer, der lever med en funktionsnedsættelse, så de får et behov for at opsøge den viden, der er på den nye vidensportal. Det er nok der, at den væsentligste barriere findes!

/Niels-Henrik