Alle indlæg af Niels-Henrik

Nyt fra “2022 Retinal Cell & Gene Therapy Innovation Summit”

The Foundation for Fighting Blindness har en ny reportage fra deres årlige konference, hvor de følger udviklingen af nye behandlingsmuligheder for en række øjensygdomme og syndromer. Årets konference er netop afholdt i Denver, Colorado, USA. Her var der oplæg fra 34 forskere, som repræsenterede forskellige universiteter og firmaer, der forsker i nye behandlingstilbud.

Vi er ovre i den tekniske/medicinske genre med fokus på gener, genetisk testning og nye typer af behandlingsvektorer.

Hvis du har interesse for at følge med i, hvad der rører sig bredt på området, så kan du finde gode opsummeringer af de forskellige præsentationer her (på engelsk).

/Niels-Henrik

Hårde konsekvenser for personer med døvblindhed

Det nationale videnscenter for døvblinde i Sverige (Nationallt kunskapscenter för dövblindfrågor, www.nkcdb.se) ser i deres seneste nyhedsbrev på følgerne af pandemien for personer, der lever med døvblindhed, som det kommer til udtryk i diverse forskningsartikler.

“Disability, communication, and life itself in the COVID- 19 pandemic”

En artikel, der inddrages, er skrevet af Groggin og Ellis (202). Groggin og Ellis ser på, hvordan pandemien har ændret de sociale spilleregler på en facon, hvor det den forstærkede sociale ulighed. Et eksempel på dette er adgangen til relevant og pålidelig information. Hvis man ikke har adgang til dette kan det have store konsekvenser og kan medvirke til at forstærke eksisterende eksklusionsmekanismer.

“Living with deafblindness during COVID-19: An international webinar to facilitate global knowledge translation”

En anden artikel, der også nævnes er skrevet af Damen og Nicholas. I artiklen samler de viden fra en række webinarer afholdt af DBI. Damen og Nicholas peger på, at døvblindhed giver en afhængig af nærhed, for at kunne samhandle med omgivelserne. Det gør det vanskeligt at holde fysisk afstand til omgivelserne. Derfor har personer, der lever med døvblindhed, været meget hårdt ramt af pandemien.

I nyhedsbrevet præsenteres der også to nye forskningsprojekter, som Moa Wahlqvist og Mattias Ehn skal gennemføre. Det ene projekt handler om kriseinformationen til personer, der lever med erhvervet døvblindhed. Det andet projekt ser på påvirkningen af sundhed og trivsel.

Læs mere om disse projekter og andre forskningsnyheder på Nationallt kunskapscenter för dövblindfrågors hjemmeside: www.nkcdb.se – nyhedsbrevet kan læses her: https://nkcdb.se/bristande-tillganglighet-och-okad-isolering-for-personer-med-dovblindhet-konsekvenser-i-pandemins-spar/

/Niels-Henrik

Børn og unge som pårørende

I de sidste par indlæg her på bloggen har vi fokuseret på pårørendes involvering og betydning, når en person bliver ramt af erhvervet døvblindhed.

I denne uge, og i øvrigt nok helt uden nogle forbindelse med teamet her på bloggen (formentlig), har Socialstyrelsen lanceret et nyt tema på deres vidensportal, som dækker det sociale område, der handler om børn og unge som pårørende til forældre med et handicap.

Skærmbillede, der viser udsnit af den nye side på Vidensportalen, som drives af Socialstyrelsen

Med temaet ønsker Socialstyrelsen at samle og formidle viden om børn og unge som pårørende. Det gør de under fem overskrifter:

  1. Målgruppe
  2. Indsatser rettet mod børn og unge som pårørende
  3. Barnets og den unges perspektiv på at have en forældre med et handicap
  4. Sociale og psykologisk konsekvenser
  5. Litteratur

Under hver overskrift findes der en grundig gennemgang af forskellige problematikker med referencer til relevant forskningslitteratur. Lige til at dykke ned i og blive klogere af!

Find det nye tema her: https://vidensportal.dk/handicap/born-og-unge-som-parorende

/Niels-Henrik

Skarp kritik af kommunernes forvaltning af handicapområdet

En ny beretning fra Statsrevisionen peger på alvorlige problemer med kommunernes forvaltning af handicapområdet samt Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes praksis på handicapområdet.

Statsrevisorerne peger på, at kommunernes forvaltning i mange tilfælde ikke overholder bestemmelserne i serviceloven. Revisionen finder, at der er mange fejl i kommunernes afgørelser på handicapområdet. Fx er tallet over omgjorte afgørelser vokset løbende siden 2014, hvilket understreger problemets omfang. Ligeledes finder man, at Social- og Ældreministeriets tilsyn med kommunernes praksis på området er “utilfredsstillende” og at ministeriet har i en årrække har undladt at følge op på sin viden om problemerne på området.

Det er således en meget markant kritik, der rejses i forhold til forvaltningen på handicapområdet og statsrevisorerne opfordrer da også Folketinget til at overveje om strukturen på området skal ændres, når kommunerne og ministeriet tilsyneladende ikke magter opgaven.

Rapporten kan læses i sin helhed her: https://rigsrevisionen.dk/Media/637834612053808384/SR1321.pdf

/Niels-Henrik

Vil du være klogere på hjernen og høretab?

Vores kollegaer, som yder rådgivning til personer med betydeligt høretab, har netop lagt et nyt og frisk webinar online, hvor du kan blive klogere på samspillet mellem din hjerne og hørelse. Det er fuld af gode overvejelser og observationer, som alle med et høretab kan have glæde af.

Find det her: https://www.cfd.dk/…/konsulenter-for-personer…/webinar

Husk også at hvis du er mellem 16-25 år kan du deltage i gratis tema-aftener i Aarhus og København, hvor du kan udforske tematikkerne, der præsenteres i webinaret. For at høre mere eller tilmelde dig – skal du skrive til mfa@cfd.dk.

Webinaret er selvfølgeligt tolket og tekstet.

Tak til Eva for denne nyhed og billedet.

/Niels-Henrik