Kom igen!

foto af de tre træhuse til projekt Kom igen!

Meningsfuld rehabilitering for mennesker med erhvervet døvblindhed

CFD’s døvblindekonsulenter modtog  fra 2015-2018 midler fra Socialministeriet til udvikling af et samlet forløb for mennesker med erhvervet døvblindhed

I Danmark findes ikke et helhedsorienteret og samlet rehabiliteringsforløb for mennesker, der rammes af en alvorlig kombineret høre- og synsnedsættelse.

CFD’s døvblindekonsulenter under rådgivningsområdet søgte og modtog penge til projektet ”Meningsfuld rehabilitering for mennesker med erhvervet døvblindhed”. Projektets fornemmeste mål har været at udvikle et samlet forløb, der både har fokus på de kompensatoriske teknikker og metoder og det psykologiske aspekt.

Projektet blev afsluttet 1. april 2018

Projektets målgruppe

Projektet har omfattet to rehabiliteringskurser for mennesker med erhvervet døvblindhed i alderen 25-65 år. Der har været gennemført kursusforløb for hhv. tegnsprogsbrugere og talesprogsbrugere.

Det har været væsentligt , at deltagerne i har befundet  sig et sted i livet, hvor de har erkendt, at deres funktionsnedsættelse kræver nye strategier for at kunne håndtere hverdagen.

Deltagerne skal opnå deres optimale funktionsniveau

Døvblindekonsulenterne på CFD, som har den førende ekspertise i Danmark inden for specialrådgivning til døvblindblevne personer,har ønsket , at  kursusforløbene blev tilrettelagt og gennemført med det klare formål, at deltagerne skal opnå deres optimale funktionsniveau. Deltagerne skal styrke deres kompetencer og tilegne sig praktiske værktøjer og mestringsstrategier.

Fokus har været er at lette deltagernes dagligdag i et omfang, der øger deres livskvalitet og svarer til deres egen opfattelse af et meningsfuldt liv.

Mangel på opfølgning og samlet støtte på det psykosociale område

Projektet og de omtalte kursusforløb  blev oprettet  bl.a. på baggrund af en undersøgelse, som CFD’s døvblindekonsulenter gennemførte i 2013.

Her viste tre fokusgruppeinterview med personer i forskellige aldersgrupper med syndromet Usher 2*, at deltagerne både i forbindelse med, at deres diagnose blev stillet og i årene efter, har manglet opfølgning i forhold til personlig- og psykosocial støtte.

*Usher 2 omfatter et høretab og den progredierende øjensygdom Retinitis pigmentosa.

Temadag

Vi afsluttede forløbet med en temadag, hvor resultaterne blev fremlagt og flere af kursets deltagere bidrog med oplæg om livet med et progredierende syns og høretab og om kursets betydning for deres erkendelsesproces.

Else Marie Jensen og Kirsten Washuus har stået i spidsen for projektet som vi kalder

“Kom igen!”

Tre artikler

Vi har samlet resultater og indtryk i tre artikler

Kom igen!- Sådan laver man et helhedsorienteret rehabiliteringsforløb

Det indre arbejde baner vejen til selvstændighed

Balsam for sjælen

Forankring

CFD rådgivning kan  nu udbyde  et landsdækkende rehabiliteringskursus til kommunerne for de borgere, der får  en alvorlig kombination af syns – og høretab.

Kom igen !  2019

Blev igen et vellykket kursusforløb  med 6 aktive deltagere. Vores design af kurset holdt og  med en udvidelse med en  inspirationsdag  for alle med døvblindhed på arbejdsmarkedet i Energihuset, fik vi udvekslet og samlet  erfaringer.

Se blogindlæg

Når det giver mening at gå på job…

Der kom også denne gang artikler

“Kom igen!” omtalt i “Hørelsen”

Rehabilitering har givet mig nye muligheder

Kom igen! 2021

Vi er nu i gang med visitationsinterviews til endnu et kursus i 2021

Kom igen flyer

Få flere oplysninger  ved Kirsten Washuus  kw@cd.dk