Kan hensyn både fremme eller hæmme deltagelsen på arbejdsmarkedet?

Denne gang har vi modtaget et gæsteblogindlæg fra Eva Juul Toldam, som er udviklingskonsulent i CFD, hvor Eva fortæller om hendes workshop på Landskonferencen for døvblindhed, som netop er blevet afholdt i Aalborg:

HVORNÅR ER HENSYN MED TIL AT FREMME DELTAGELSE PÅ ARBEJDSMARKEDET OG HVORNÅR VIRKER DET HÆMMENDE?

… det og mange andre spørgsmål har vi drøftet på en workshop, som jeg og min kollega holdt på Landskonferencen om døvblindhed.

I workshoppen drøftede vi hvilke faktorer der hhv. fremmer og hæmmer deltagelse og fastholdelse på arbejdsmarkedet for personer med erhvervet døvblindhed. Vi har ikke svarene, men fik mange gode inputs fra deltagerne. Og så glæder vi os til at undersøge det grundigere fra efteråret og 2 år frem, hvor vi i et samarbejde med forskere fra Holland og Sverige skal lave en komparativ undersøgelse af netop dette område.

Det der i hvert fald allerede blev synligt, er, hvordan nogle faktorer kan virke fremmende i én sammenhæng og hæmmende i en anden. Det gælder fx de hensyn arbejdspladsen tager til en medarbejder med døvblindhed. Nogle gange er de hensyn lige det, der gør at en medarbejder kan levere bedst muligt på sine arbejdsopgaver – andre gange bliver det overtagende og ødelægger muligheden for at bidrage.

Tak til Eva for hendes bidrag.