Mindst 3 fluer med et smæk!!

Denne gang er vi heldige at komme med CFD døvblindekonsulent Connie Møller på arbejde og får et indblik i, hvordan hendes hverdag ser ud. Stor tak til Connie for at dele hendes tanker og hendes oplæg, som kommer herunder.

Traskede i dag gennem Århus – nej, jeg kæmpede mig faktisk igennem snemasserne! Som mange, lidt træt af snerydningen, men også spændt på dagens opgave.

Flere års ”planten frø” havde givet pote. Jeg skulle støtte en døvblind borger ved en samtale med Blindes Arbejde.

Ud over en rigtig fin samtale, var det en dag hvor mulighederne for at fortælle om CFD, lave opsporing for Århus kommune, yde rådgivning til både borger, borgers hjemkommune, Blindes arbejde og flette kontaktpersonsordningen ind i et beskyttet beskæftigelsestilbud, faldt som appelsiner i min turban!!

At et besøg med en borger kunne høste så meget frugt, kom ganske uventet!

Selvfølgelig med en ny og særdeles bæredygtig opvaskebørste i rygsækken, traskede jeg retur til Marselisborg centret og tænkte: ”Gad vide om dette møde med en anden handicaporganisation fører til mere?”

Hvor heldig kan man være 😉

Tak til Connie.

Studerende: Føler sig svigtet af universitetet

Sofie Bloch Nielsen læser jura på Københavns Universitet (KU). Hun lever også med erhvervet døvblindhed, og hun fortæller i Universitetsavisen (Københavns Universitets interne avis) om, hvordan hun oplever manglende hensyntagen fra universitetets side, når hun beder om dette for at kunne følge studiet. Det er interessent og ikke mindst bekymrende læsning, når hun beretter om hendes oplevelser med landets ældste og største universitet.

Artiklen kan læses her: https://uniavisen.dk/jurastuderende-og-doevblind-ingen-skal-diktere-hvad-jeg-kan-og-ikke-kan/

Der er ingen tvivl om at Sofie både er sej og en rollemodel, der viser at døvblindheden ikke skal bremse en i at opnå ens drømme. Hun trives med at læse jura og er glad for hendes valg. Men Sofies historie er også en historie om et system, der tilsyneladende er indrettet på en måde, hvor det udfordrer dem, det er sat i verden for at hjælpe. Systemet rummer en masse velvilje, men er tilsyneladende også ensidig i den forstand, at det helst hjælper den studerende til at tilpasse og indrette sig til de vilkår universitetet tilbyder. Det er den handicappede, der skal være den taknemmelige modtager, der indretter sig.

Sofie fortæller, at da hun fx bad om en mindre studiegruppe, da det ville give hende bedre mulighed for at deltage på lige vilkår, blev det blank afvist af universitetet. Det var man ikke villig at tilpasse og ændre størrelsen på de i forvejen fastsatte grupper. Det virker ret uforståeligt set udefra.

Men Sofie fortæller også i artiklen om et system, hvor hun har fået bevilget relevante hjælpemidler, men at der går lang tid før hun modtager dem. Så lang tid at semesteret reelt er ved at være færdiggjort. Hjælpen er der med andre ord, men bliver levereret på en måde, hvor den påvirker den studerendes muligheder for at følge studiet på rimelige vilkår. Det svarer lidt til at man kaster en person ud af et fly, mens man råber, at der er søgt om en faldskærm, og så håber at den kommer tidsnok. Igen peger den på et system, der er ude af takt med dem, det er sat i verden for hjælpe.

Sofie fortæller også om, at de forskellige systemer har vanskeligt ved at tale sammen og ved at tage højde for en studerende, der grundet døvblindheden, har brug for et andet studietempo. Det giver Sofie ekstra arbejde og bekymringer oveni alt det andet, som i forvejen skal håndtere, som ny studerende.

Artiklen tegner et således et portræt af de udfordringer en studerende med handicap møder. Der er systemer og ressourcer, men de er indrettet på en måde, hvor de er ensidige og udfordrer den unge, der oveni alt det andet, skal håndtere dette. Sofie er sej. Det er hun desværre nødt til at være, og det er ærgerligt, at det er nødvendigt. Der er ekstra arbejde, ventetid og bekymringer, som kommer oveni. Tak til Sofie for at give et indblik i hendes situation og åbne en diskussion om Københavns Universitet ikke kan gøre det bedre? Og i en bredere sammenhæng sætter hun fingeren på et rigtig ømt punkt – .det er nemt at være rummelig og skrive at man vil hjælpe personer med handicap – men ofte er den hjælp indrettet på den måde, at det er den handicappede, der får hjælp til at tilpasse sig og ikke den anden vej rundt. Det er selvfølgelig mest enkelt, men peger også på, at vil man reel inklusion er dette ikke tilstrækkeligt.

Godt nytår og en ny dokumentar!

Vi ønsker alle læsere af bloggen et godt og lykkebringende nytår.

Vi kan allerede forudsige at 2024 bliver et skelsættende år – i al fald for det danske kongehus – men også for CFD’s arbejde på døvblindeområdet, hvor den nye VISO-kontrakt giver nogle nye rammer at arbejde indenfor. Det bliver spændende.

Spændende er også en ny svensk dokumentarserie om livet som ung med døvblindhed. I serien følger vi tre unge, Simon, Sofia og Sophie, igennem 3 afsnit, hvor vi får et indblik i deres hverdag og de mange problemstillinger de møder i deres hverdag. Hvad gør man fx, når ens transportmiddel er aflyst pga. snestorm og man er et fremmed sted uden en kontaktperson. Eller hvilke overvejelser kan man have som ung med døvblindheden som en uvelkommen gæst i ens liv. Kan man tillade sig at drømme om fremtiden, når man ved synet bliver dårligere?

Serien kan ses her: https://www.svtplay.se/ung-och-dovblind. Det foregår på svensk/tegnsprog, men der er mulighed for undertekster (også på svensk).

Glædelig jul

Vi vil ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår.

Der er ingen tvivl om at 2023 har været et begivenhedsrigt år for verden og ikke mindst for CFD. Men det skal ikke forhindre os i, at ønske alle en rigtig god ferie, en glædelig jul og et fantastisk nytår.

Glade julehilsner fra Trine og Niels-Henrik

CFD skal fortsat levere VISO-rådgivning på døvblindeområdet

CFD skal fortsat levere specialrådgivning af voksne med erhvervet døvblindhed i VISO-regi, efter vi er blevet tildelt en stor kontrakt.

I midten af september sendte CFD Viden, Rådgivning og Udvikling sit tilbud til Social- og Boligstyrelsen om at varetage specialrådgivning af voksne med erhvervet døvblindhed.

Og nu er afgørelsen truffet, at CFD med det bedste forhold mellem pris og kvalitet er blevet tildelt hele kontrakten. Kontrakten lyder på i alt 20.000 timers specialrådgivning fordelt på tre år og fire måneder fra den 1. januar 2024.

Social- og Boligstyrelsens vurdering fokuserede på tre nøgleområder, nemlig kvalitet, kompetencer og erfaring samt pris, og CFD opnåede en samlet score på 8,73 ud af 9 mulige points.

Kvalitet

Underkriteriet ”kvalitet” talte 40 % i den samlede vurdering. Dette kriterium handlede om emner som socialfaglig praksis, samarbejde med og specialrådgivning af andre involverede, anvendelse af relevant faglig viden samt løbende dokumentation og evaluering.

Her opnåede CFD en score på 9,0 ud af 9.

Kompetencer og erfaring

Underkriteriet ”kompetencer og erfaring” vægtede ligeledes 40 % i den samlede vurdering. Her skulle vi dokumentere, at vores medarbejdere har den nødvendige ekspertise for at imødekomme komplekse behov i forhold til målgruppen og kombinationsproblematikkerne. 

Her opnåede CFD en samlet score på 8,43.

Meget stolte

Hertil kom scoren på 7,99 på underkriteriet ”pris”, som vægtede 20 %. Dermed kom den samlede score op på 8,73, og det er Ole Wøssner, chef for Rådgivning, Viden og Udvikling meget tilfreds med. 

Han siger: ”Vi er meget stolte af den vurdering, som Social- og Boligstyrelsen er kommet frem til og af den tillid, der dermed er vist os. Og vi er er selvfølgelig kolossalt glade for at have vundet udbuddet på et så vigtigt område som dette, så vi kan fortsætte den specialrådgivning, som vi har givet i omkring 20 år, til nogle af de mennesker, som er mest udsatte på det specialiserede socialområde.” 

”Jeg ser også denne anerkendelse som en understregning af vores forpligtelse til kvalitet, dygtige medarbejdere og en helhedsorienteret tilgang til at imødekomme behovene hos vores målgruppe og håndtere deres komplekse og individuelle udfordringer,” slutter Ole Wøssner.

Den nye kontrakt træder i kraft d. 1. januar 2024 og vil påvirke den måde vi arbejder på. Det fortæller vi mere om i en anden post.

Tak til Ole Mortensen for dette bidrag til bloggen.