Tilbud i vinterferien: Læs og skriv i blinde

annonce for museidon

På mine køreture i min lille bil  her og der, hører jeg ind imellem radio og i sidste uge hørte jeg så om  en spændende aktivitet for børn : At læse med fingrene.

En lærer fortalte lidt om  at læse punkt. Hun var blevet blind som 32 årig og havde kort tid efter lært at læse punkt, som er svært men muligt. Hun beskrev det som at lære at morse. Let at lære systemet at kende, men det krævede en stor indsats at lære at læse  og bruge det .

Den taktile sans

Så er du og familien i København i ferien, så er det da oplagt at lege med den taktile sans i Bredgade, hvor det medicinske Museidon ligger i smukke gamle bygninger. Jeg har desværre selv kun set det udefra og har det til gode til  jeg kommer til hovedstaden og har et par timer til overs.

Der er også en udstilling om blindes kommunikation gennem tiden.

Museet rummer i øvrigt også en unik blindehistorisk samling som er digitaliseret.

Du kan se den her

Den har  jeg,  om ikke andet, mulighed for at kikke lidt nærmere på næste gang min køretur er i tog!

Kirsten

 

Tjek din biograf- om oplæste undertekster

I december kom der en nyhed, som måske kan lokke flere i biografen.

25 biografer har via en QR kode en app til dem, der har behov for få læst teksten op på udenlandske film- dvs.  de mange som  er ordblinde, men jo også nogle folk med synstab. De godt kan følge med en  film, men ikke nå at læse teksterne.

Lyden fra filmen skulle være så høj, at du både kan benytte hovedtelefoner til tekstoplæsning og følge lyden på filmen. Hvordan det så fungerer, når man har høretab oveni, ved jeg ikke, men måske er det muligt?

Tjek din biograf

Hvis du spørger biografen, kan det jo være, at også din foretrukne biograf vil yde den service. Jeg har ikke mødt nogen, der har benyttet sig af det, men skriv endelig her på bloggen, hvis du har prøvet det.

en biografsal

166 biografer i Danmark

Ifølge Dansk Filminstitut optælling 2017…så 25 biografer er jo kun 15 % af de danske biografer- så tjek din biograf og spørg om den service er til rådighed!

I morgen skal jeg til RP-gruppens landsmøde og vil se om jeg får mulighed for  spørge nogen, om de har prøvet denne service!

Kirsten

Et løft til høreområdet?

Siden kommunalreformen har der været drøftet behov for et fagligt løft omkring høreapparatsbehandling og høre-rehabilitering.

Ikke  mindst det frie valg- privat eller offentligt høreapparatsleverandør og øjenlægers rolle i det har givet meget forskellige tilbud, kan vi se i vores arbejde som døvblindekonsulenter og det værste har nok været  de lange ventelister i det offentlige tilbud.

Tilpasning af høreapparat

Finanslovsforslag

Min bloggerven Malene har læst finanslovsforlaget og gav   i CFD rådgivning følgende referat:

På høreområdet er Regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke høreapparatsbehandlingen, som skal sikre en nemmere vej gennem systemet for patienten og sikre en høj kvalitet af behandlingen både i det offentlige og private regi. Nogle af initiativerne er afprøvning af en ny model for visitation til høreapparatbehandling samt større gennemsigtighed omkring det private tilbud – og generelt styrket information til borgerne. Der skal opstilles nationale kvalitetskrav til behandlingen. Der er bl.a. lagt op til indsamling af data for at opnå mere viden om kvaliteten og effekten af behandlingen. Der afsættes 40 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Pt. står op mod 25.000 borgere på venteliste til høreapparatbehandling i regionerne, og der er enighed om at ventelisterne skal nedbringes allerede fra 2019. Der står, at regionerne kan afvikle ventelisterne gennem udbud og ved at gøre brug af de private høreklinikker, behandle patienterne på offentlige audiologiske afdelinger eller ved at indgå aftale med privatpraktiserende ørelæger (puljeklinikker). Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 hertil. Der står også, at ”regionerne vil på baggrund heraf bl.a. kunne prioritere patienter med kompliceret høretab samt børn og unge under 18 år, såfremt denne gruppe står på venteliste”, så måske er der håb for de af vores borgere, der er havnet på den (åre)lange venteliste sammen med alle andre. Jeg er meget spændt på, hvordan de helt konkret kommer til at gribe udfordringen an ifht. at få ventelisterne ned.

Malene

Høringssvar

Nu er der så kommet  gode høringsvar fra  bl.a. Høreforeningen og Institut for Menneskerettigheder med kloge bud på behandlingsgaranti, der kunne afhjælpe vores gruppe af personer med komplicerede høretab ….og synstab.

F.eks.:

Kvalitetskrav til  “gratis” høreapparater hos de private forhandlere , så det frie valg ikke afhænger af at man har råd til det.

Information bør også gives som digital formidling, så  det er let tilgængeligt

Et lægefagligt skøn om der er behov  for et nyt høreapparat og ikke en stiv “fireårsregel”

Læs høringsvar her

Med eller uden regioner

Oveni er så et nyt sundhedsudspil og jeg håber at vi fagpersoner igen kan holde tungen lige i munden og være med til at skabe de bedste rammer for høreaparatsbehandling, hvis vi altså bliver spurgt, hvordan det er i praksis og ikke kun i rapporter og høringsvar.

Mit håb er  at det bliver lettere at  have høretab  og få den rette hjælp i Danmark  i fremtiden, men der er meget der skal falde på plads og vi går et spændende år  møde på høreområdet!

Kirsten

 

 

Lysere tider

tv2 tage på kvægtorvet med blå himmel

Så blev det fredag og efter en uge med meget gråt og mørkt vejr , så er himlen  blå og solen skinner. Fotoet viser udsigten fra mit kontor over på TV2 Kvægtorvet i Odense

Min uge har budt på mange førstegangsbesøg hos ældre borgere med  forskelligere grader af syns og høretab. Det slår mig igen, at selv små forandringer til det værre med syn og hørelse giver så mange nye  udfordringer i hverdagslivet.

Tabt høreapparat

Jeg fik igen den klassiske fortælling om at ” Fru Hansen” havde tabt sit høreapparat og hvordan hun fandt det igen ved systematisk at lede på hele gulvfladen.

Så er det sørme rart at kunne gå en tur ud i solskin bagefter, hvor de fleste ældre med AMD bedre kan udnytte deres orienteringssyn, mens folk med RP får mere lys i centralsynet, hvis altså det ikke  blænder!

At se godt i de varme lande

Flere fortæller at synet opleves langt bedre i varme lande med skarp sol og en sådan ferietur kan(af flere grunde) give humøret et løft.

Varmt er det ikke i dag, men jeg synes, at lyset giver  humør- og energiboost

Weekend med stor chance for sol

siger DMI- og dagen er blevet 48 minutter længere. Vi går mod lysere tider og det bliver for alle med RP og  restsyn  lettere at bevæge sig til og fra arbejde og andre  aktiviteter på hele dagen.

Nu jeg vil lukke og slukke på kontoret og se frem til en dejlig weekend!

Kirsten

Energi- Mod- Udholdenhed

 en perosn i sne står ved vejskilt

Så blev det et nyt år. For mange af os med planer om at være sødere; at  motionere mere, at spise sundere, kort sagt finde vej- selv i vintervejr- til et godt liv.

En livsforandring

Sådan kaldte vores psykolog  på Kom igen!-kurset de vaner og tankemønstre,  der for mange må ændres, hvis man fysisk og psykisk skal  klare at leve med et syns og høretab.

Det, vi i hvert fald  fandt ud af, er at vi mennesker er så forskellige omkring, hvad der giver og tager energi, men det vi også fandt ud af sammen med psykologen var,  at det kræver energi- mod -og udholdenhed, hvis vi skal  forandre rammerne for vores liv.

Energi

Alle der har været nede og bide i græsset, ved at man ikke kan ændre noget, før man får det bedre.  F.eks . skal man ikke løbetræne hvis man er voldsomt stressramt. Men når man får det bedre, kan energien bruges til at ændre spor.

Mod

At fravælge kager  efter jul og nytår, kræver måske ikke det store mod, men f.eks. at beslutte sig for at bruge den hvide stok på arbejde, kræver kvinde og mandsmod, selvom fornuften måske længe har banket på. Man behøver jo ikke være ekstrem som på fotoet af  guitarspiller på klippe i uvejr eller snarere, lad lige vær med det( siger den  61- årige kvindelige døvblindekonsulent ,der er bange for højder) men måske er det ikke så farligt, som det ser ud!

guitarspiller på klippe i uvejr

Udholdenhed

At blive ved med at spise sundt og grønt; at blive ved med at sove 8 timer om natten, hver nat; at blive ved med at skulle forholde sig til sine begrænsninger, det er sg…. svært! Men vi KAN ændre os og klare  livsomstillinger hele livet igennem.

God vind

Og det lykkes med mange ting og vi stormede  ind i 2019,hvor jeg ønsker for os alle, at vi  har  den energi, det mod og den udholdenhed ,der skal til for at få de forandringer i vores liv, der giver mental balance , så vi er til at holde ud for os selv og vores netværk!

Kirsten