Alle indlæg af kirwas

Kunst kan få syge i arbejde

Sådan lyder overskriften på en af dagens avisers forside. Avisen  refererer til en rapport fra 2017 om kultur og sundhed af Ph.d. Anita Jensen fra Aalborg universitet, der konkluderer at kunst og kultur kan have en positiv effekt både psykisk og fysisk.

Maske af ansigt lagt i naturen

Kultur på recept

Dette er ikke så udbredt endnu i Danmark,men f.eks. Kolding  kommune kører et kunstforløb på 10 uger med fokus på litteratur, musik og billedkunst.Jeg tænker på så mange mennesker jeg har kendt genem tiden, der har fundet en vej ud af det mørke en sygdom eller et funktionstab satte dem i. De har enten selv skrevet eller læst; malet eller set på malerkunst, komponeret, spillet  eller hørt musik. Jeg selv kan ikke undvære at læse skønlitteratur. Det er min medicin!

Kultur i vores rehabiliteringstilbud?

Som døvblindekonsulent bliver jeg da rigtig inspireret af at læse om kulturprojekter med en sundhedsfremmende sigte.

Jeg husker en episode for mange år siden med en borger , der havde tinnitus og depression. Jeg var som konsulent med i en af samtalene i et terapeutisk forløb hos psykologen, hvor de fik fokuseret på glæde over det varme vand i badet om morgenen- en lille ting, men en hverdagsting, han kunne og lige der kunne det støtte til at  at opdage  glæde igen. Jeg går sjældent i bad uden at tænke på episoden og husker at glæde mig over at mærke det varme( eller det kolde) vand på huden.

I vores arbejde taler vi jo meget om at kunne kompensere for det sansetab , som man har med syns og høretab og vi har tidligere omtalt et svensk kunstprojekt for døvblinde med fokus på de taktile sans http://www.cfdblogger.dk/kunst/

Jeg vil da lige huske at tage kulturen med på arbejde!

KIrsten

 

Tilbud i vinterferien: Læs og skriv i blinde

annonce for museidon

På mine køreture i min lille bil  her og der, hører jeg ind imellem radio og i sidste uge hørte jeg så om  en spændende aktivitet for børn : At læse med fingrene.

En lærer fortalte lidt om  at læse punkt. Hun var blevet blind som 32 årig og havde kort tid efter lært at læse punkt, som er svært men muligt. Hun beskrev det som at lære at morse. Let at lære systemet at kende, men det krævede en stor indsats at lære at læse  og bruge det .

Den taktile sans

Så er du og familien i København i ferien, så er det da oplagt at lege med den taktile sans i Bredgade, hvor det medicinske Museidon ligger i smukke gamle bygninger. Jeg har desværre selv kun set det udefra og har det til gode til  jeg kommer til hovedstaden og har et par timer til overs.

Der er også en udstilling om blindes kommunikation gennem tiden.

Museet rummer i øvrigt også en unik blindehistorisk samling som er digitaliseret.

Du kan se den her

Den har  jeg,  om ikke andet, mulighed for at kikke lidt nærmere på næste gang min køretur er i tog!

Kirsten

 

Tjek din biograf- om oplæste undertekster

I december kom der en nyhed, som måske kan lokke flere i biografen.

25 biografer har via en QR kode en app til dem, der har behov for få læst teksten op på udenlandske film- dvs.  de mange som  er ordblinde, men jo også nogle folk med synstab. De godt kan følge med en  film, men ikke nå at læse teksterne.

Lyden fra filmen skulle være så høj, at du både kan benytte hovedtelefoner til tekstoplæsning og følge lyden på filmen. Hvordan det så fungerer, når man har høretab oveni, ved jeg ikke, men måske er det muligt?

Tjek din biograf

Hvis du spørger biografen, kan det jo være, at også din foretrukne biograf vil yde den service. Jeg har ikke mødt nogen, der har benyttet sig af det, men skriv endelig her på bloggen, hvis du har prøvet det.

en biografsal

166 biografer i Danmark

Ifølge Dansk Filminstitut optælling 2017…så 25 biografer er jo kun 15 % af de danske biografer- så tjek din biograf og spørg om den service er til rådighed!

I morgen skal jeg til RP-gruppens landsmøde og vil se om jeg får mulighed for  spørge nogen, om de har prøvet denne service!

Kirsten

Et løft til høreområdet?

Siden kommunalreformen har der været drøftet behov for et fagligt løft omkring høreapparatsbehandling og høre-rehabilitering.

Ikke  mindst det frie valg- privat eller offentligt høreapparatsleverandør og øjenlægers rolle i det har givet meget forskellige tilbud, kan vi se i vores arbejde som døvblindekonsulenter og det værste har nok været  de lange ventelister i det offentlige tilbud.

Tilpasning af høreapparat

Finanslovsforslag

Min bloggerven Malene har læst finanslovsforlaget og gav   i CFD rådgivning følgende referat:

På høreområdet er Regeringen og Dansk Folkeparti enige om at styrke høreapparatsbehandlingen, som skal sikre en nemmere vej gennem systemet for patienten og sikre en høj kvalitet af behandlingen både i det offentlige og private regi. Nogle af initiativerne er afprøvning af en ny model for visitation til høreapparatbehandling samt større gennemsigtighed omkring det private tilbud – og generelt styrket information til borgerne. Der skal opstilles nationale kvalitetskrav til behandlingen. Der er bl.a. lagt op til indsamling af data for at opnå mere viden om kvaliteten og effekten af behandlingen. Der afsættes 40 mio. kr. i 2019 og 25 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022.

Pt. står op mod 25.000 borgere på venteliste til høreapparatbehandling i regionerne, og der er enighed om at ventelisterne skal nedbringes allerede fra 2019. Der står, at regionerne kan afvikle ventelisterne gennem udbud og ved at gøre brug af de private høreklinikker, behandle patienterne på offentlige audiologiske afdelinger eller ved at indgå aftale med privatpraktiserende ørelæger (puljeklinikker). Der afsættes 25 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 hertil. Der står også, at ”regionerne vil på baggrund heraf bl.a. kunne prioritere patienter med kompliceret høretab samt børn og unge under 18 år, såfremt denne gruppe står på venteliste”, så måske er der håb for de af vores borgere, der er havnet på den (åre)lange venteliste sammen med alle andre. Jeg er meget spændt på, hvordan de helt konkret kommer til at gribe udfordringen an ifht. at få ventelisterne ned.

Malene

Høringssvar

Nu er der så kommet  gode høringsvar fra  bl.a. Høreforeningen og Institut for Menneskerettigheder med kloge bud på behandlingsgaranti, der kunne afhjælpe vores gruppe af personer med komplicerede høretab ….og synstab.

F.eks.:

Kvalitetskrav til  “gratis” høreapparater hos de private forhandlere , så det frie valg ikke afhænger af at man har råd til det.

Information bør også gives som digital formidling, så  det er let tilgængeligt

Et lægefagligt skøn om der er behov  for et nyt høreapparat og ikke en stiv “fireårsregel”

Læs høringsvar her

Med eller uden regioner

Oveni er så et nyt sundhedsudspil og jeg håber at vi fagpersoner igen kan holde tungen lige i munden og være med til at skabe de bedste rammer for høreaparatsbehandling, hvis vi altså bliver spurgt, hvordan det er i praksis og ikke kun i rapporter og høringsvar.

Mit håb er  at det bliver lettere at  have høretab  og få den rette hjælp i Danmark  i fremtiden, men der er meget der skal falde på plads og vi går et spændende år  møde på høreområdet!

Kirsten

 

 

Lysere tider

tv2 tage på kvægtorvet med blå himmel

Så blev det fredag og efter en uge med meget gråt og mørkt vejr , så er himlen  blå og solen skinner. Fotoet viser udsigten fra mit kontor over på TV2 Kvægtorvet i Odense

Min uge har budt på mange førstegangsbesøg hos ældre borgere med  forskelligere grader af syns og høretab. Det slår mig igen, at selv små forandringer til det værre med syn og hørelse giver så mange nye  udfordringer i hverdagslivet.

Tabt høreapparat

Jeg fik igen den klassiske fortælling om at ” Fru Hansen” havde tabt sit høreapparat og hvordan hun fandt det igen ved systematisk at lede på hele gulvfladen.

Så er det sørme rart at kunne gå en tur ud i solskin bagefter, hvor de fleste ældre med AMD bedre kan udnytte deres orienteringssyn, mens folk med RP får mere lys i centralsynet, hvis altså det ikke  blænder!

At se godt i de varme lande

Flere fortæller at synet opleves langt bedre i varme lande med skarp sol og en sådan ferietur kan(af flere grunde) give humøret et løft.

Varmt er det ikke i dag, men jeg synes, at lyset giver  humør- og energiboost

Weekend med stor chance for sol

siger DMI- og dagen er blevet 48 minutter længere. Vi går mod lysere tider og det bliver for alle med RP og  restsyn  lettere at bevæge sig til og fra arbejde og andre  aktiviteter på hele dagen.

Nu jeg vil lukke og slukke på kontoret og se frem til en dejlig weekend!

Kirsten