Kategoriarkiv: Netværk

Nordisk Ungdomslejr 2017 i Sverige

D. 17-24 juli var Sveriges døvblinde ungdom(DBU) vært for en nordisk ungdomslejr, hvor otte danske unge med syns- og høretab eller døvblindhed deltog. På Bosøn folkehøgskole i Stockholm mødtes i alt 36 nordiske unge. Nordisk ungdomslejr afholdes hvert andet år.

I 2019 er det Norge, der arrangerer lejren

Viden, mod og stolthed

Dette var temaet for årets camp. Jeg har lavet et interview med en af deltagerne

Nicklas Kallestrup Kruse Nielsen om at deltage i sådan et netværk.

Usher 2

Nicklas er vokset op som hørehæmmet og fik først for tre år siden konstateret RP og fik efterfølgende diagnosen Usher 2.

Tak til Nicklas for at stille op til interview trods en travl hverdag med familie og job

Kirsten

 

 

 

Det vigtige sociale netværk

Vi har alle brug for at have sociale relationer. Undersøgelser har ligefrem vist, at der er en tæt sammenhæng mellem sundhed, trivsel og det at være i kontakt med andre mennesker. Frivillighed et vigtigt element i sociale netværk. De sociale relationer skal være et tilvalg, og parterne skal have et ønske om at fastholde kontakten til hinanden.

“Sociale netværk består af uformelle relationer mellem mennesker som samhandler mere eller mindre regelmæssigt med hinanden” (psykolog A. Finset, 1994).

Døvblindheden giver udfordringer

Familie er ofte en del af det sociale netværk, men ikke alle er heldige at have regelmæssig kontakt til familiemedlemmer. Det sociale netværk kan også bestå af tidligere skolekammerater, kollegaer, venner, naboer osv. De forskellige personer kan have hver sin rolle og betydning. Igen, er ikke alle heldige overhovedet at have et godt socialt netværk.

For voksne med erhvervet døvblindhed er det sværere at fastholde og udvide det sociale netværk, fordi flere står udenfor arbejdsmarkedet. Ligesom muligheden for at deltage på lige fod med andre i forenings- og kulturlivet er begrænset. Der kan være forskellige slags barrierer fx transport til og fra foreningen, kommunikation og hurtigere udtrætning. Det er sværere at tage spontane sociale initiativer, fordi det kræver planlægning at komme ud af døren.

FDDB´s erfaringsgrupper

I dag fejrer Foreningen Danske DøvBlinde – synshørehæmmede (FDDB) 30 års jubilæum. Vi ønsker både foreningen og medlemmerne stort tillykke og en god festdag!

En central del af FDDB´s arbejde er de lokale erfaringsgrupper (ERFA-grupper) rundt i landet, hvor voksne med erhvervet døvblindhed en gang om måneden mødes over en kop kaffe, deler erfaringer med hinanden, lytter til korte oplæg fra døvblinde, der har været ude og rejse o.lign.

Jeg møder jævnligt borgere, der har stort udbytte af at deltage i ERFA-grupperne både socialt og i forhold til at få gode input til at mestre livet med døvblindhed. Som medlemmer har de ligeledes mulighed for at deltage i FDDB´s mange kursusaktiviteter.

Du kan læse mere om FDDB´s arbejde og finde din lokale ERFA-gruppe her.

 

Malene

 

Om at høre til

”Er der ikke andre, der har det ligesom mig”? En sætning vi ofte hører på vores vej som konsulenter for mennesker med et kombineret syns-og høretab.

Netop det at møde andre, der har samme udfordringer er grunden til at en ny forening har set dagens lys.

Foreningen hedder Nedsatsyn.dk

”Nedsatsyn.dk er er en forening baseret på frivilligt arbejde. Den har til hensigt at samle alle med interesse for synsområdet, personer med nedsat syn, pårørende, fagfolk, forhandlere m.m. i en forening. Det er vigtigt at nævne at Nedsatsyn.dk er en forening for alle, og at der ikke er nogle kriterier for medlemskab. Ved at melde sig ind i foreningen kan man være med til at præge, hvordan og hvorledes Nedsatsyn.dk skal udvikle sig. Vi har selvfølgelig en masse idéer, men håber at rigtig mange syntes om foreningen og kommer med en masse input”, siger Søren Rasmussen medstifter af Nedsatsyn.dk

Søren Rasmussen fortsætter: ”Det er vigtigt for os at nævne, at vi ikke er konkurrenter til andre foreninger som også laver et stort arbejde for blinde og svagt seende. Vi vil hjælpe dem, som befinder sig i en gråzone uden tilhørsforhold”.

Foreningens formål er at nå ud til de ca. 30.000 danskere, der har nedsat syn.

Har man lyst til at være støttemedlem er det også en mulighed.

På hjemmesiden Nedsatsyn.dk kan du læse meget mere om deres tanker og idéer med foreningen.

Else Marie

image

Billedet finder du på www.nedsatsyn.dk og forestiller en glad mand i rødt og hvidt, ligesom det danske flag og med balloner I Dannebrogs farver.

NVC Nordisk samarbejde omkring erhvervet og medfødt døvblindhed

Nordens Velfærdscenter(NVC)  er  en institution under Nordisk ministerråd indenfor  det sociale og sundhedsmæssige område. Her foregår  spændende vidensindsamling og udveksling af erfaringer i de nordiske lande i netværk, kurser og konferencer.

Et lillebitte område omkring døvblindhed  havde i mange år base i Danmark, stemningsfyldt på Dronninglund slot, hvor mange fagpersoner i Danmark har være på kurser og seminarer med nordiske kollegaer  og har gode historier derfra. Det var et godt sted at øve mobility!

Tiden blev en anden og døvblindeområdet under NVC har i dag til huse i Stockholm. Men der udbydes stadig kurser og samles viden blandt andet i et netværk, der kaldes “Nordisk lederforum”, der hvert år mødes og drøfter udviklingen (og til tider afviklingen) i vores område. I øjeblikket er der fokus på, hvordan det kan måles, om vores arbejde virker. Mellem os sagt, så er det ind i mellem lidt træls, men da også fint nok at få sat ord på vores praksis. I vores “Kom igen!” projekt prøver vi også  at udvikle ny praksis med realistiske mål.

Døvblindhed

Vi har i Norden siden 1980 brugt en fælles definition på, hvornår et syns- og høretab er så omfattende, at der er tale om døvblindhed. Den har været revideret undervejs og der ligger nu et nyt forslag, som formodentlig  vil blive vedtaget i morgen på Nordisk lederforum, der i år holdes på Åland.

Vi har på CFD Rådgivning haft mulighed for at komme med vores kommentarer til arbejdsgruppen. Jeg sætter den ind på bloggen inden sommerferien, så I kan finde den.

Vi har som konsulenter i CFD Rådgivning haft stor glæde af at benytte “den nordiske definition” som forklarende støtte til vores ansøgninger om §98, kontaktperson for døvblinde. Definitionen har også gjort det lettere at beskrive at “1+1 =3 “overfor kommunerne, og at det er vigtigt med  samarbejde mellem syns- og hørefolk og os.

Vikaren på Åland

Der er fint i Åland en sommerdag, ja lige i dag, hvor jeg sidder og skriver på hotelværelset.

Chefen, der i mange år har deltaget, er gået på pension og vores nye chef kommer først efter sommerferien. Vores faglige leder Anette var forhindret, og jeg havde  mulighed for at træde til som vikar. Udover CFD Rådgivning, er folk fra  CDH(Center for døvblindhed og høretab) og Socialstyrelsen med fra Danmark

Jeg glæder mig til at deltage de næste dage.

Læs om NVC

untitled
foto af skilt-bemærk tandemcyklen!Foto:Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Kirsten- p.t. Mariehamn -Åland