Kategoriarkiv: Netværk

Nordisk Ungdomslejr 2017 i Sverige

D. 17-24 juli var Sveriges døvblinde ungdom(DBU) vært for en nordisk ungdomslejr, hvor otte danske unge med syns- og høretab eller døvblindhed deltog. På Bosøn folkehøgskole i Stockholm mødtes i alt 36 nordiske unge. Nordisk ungdomslejr afholdes hvert andet år.

I 2019 er det Norge, der arrangerer lejren

Viden, mod og stolthed

Dette var temaet for årets camp. Jeg har lavet et interview med en af deltagerne

Nicklas Kallestrup Kruse Nielsen om at deltage i sådan et netværk.

Usher 2

Nicklas er vokset op som hørehæmmet og fik først for tre år siden konstateret RP og fik efterfølgende diagnosen Usher 2.

Tak til Nicklas for at stille op til interview trods en travl hverdag med familie og job

Kirsten

 

 

 

Det vigtige sociale netværk

Vi har alle brug for at have sociale relationer. Undersøgelser har ligefrem vist, at der er en tæt sammenhæng mellem sundhed, trivsel og det at være i kontakt med andre mennesker. Frivillighed et vigtigt element i sociale netværk. De sociale relationer skal være et tilvalg, og parterne skal have et ønske om at fastholde kontakten til hinanden.

“Sociale netværk består af uformelle relationer mellem mennesker som samhandler mere eller mindre regelmæssigt med hinanden” (psykolog A. Finset, 1994).

Døvblindheden giver udfordringer

Familie er ofte en del af det sociale netværk, men ikke alle er heldige at have regelmæssig kontakt til familiemedlemmer. Det sociale netværk kan også bestå af tidligere skolekammerater, kollegaer, venner, naboer osv. De forskellige personer kan have hver sin rolle og betydning. Igen, er ikke alle heldige overhovedet at have et godt socialt netværk.

For voksne med erhvervet døvblindhed er det sværere at fastholde og udvide det sociale netværk, fordi flere står udenfor arbejdsmarkedet. Ligesom muligheden for at deltage på lige fod med andre i forenings- og kulturlivet er begrænset. Der kan være forskellige slags barrierer fx transport til og fra foreningen, kommunikation og hurtigere udtrætning. Det er sværere at tage spontane sociale initiativer, fordi det kræver planlægning at komme ud af døren.

FDDB´s erfaringsgrupper

I dag fejrer Foreningen Danske DøvBlinde – synshørehæmmede (FDDB) 30 års jubilæum. Vi ønsker både foreningen og medlemmerne stort tillykke og en god festdag!

En central del af FDDB´s arbejde er de lokale erfaringsgrupper (ERFA-grupper) rundt i landet, hvor voksne med erhvervet døvblindhed en gang om måneden mødes over en kop kaffe, deler erfaringer med hinanden, lytter til korte oplæg fra døvblinde, der har været ude og rejse o.lign.

Jeg møder jævnligt borgere, der har stort udbytte af at deltage i ERFA-grupperne både socialt og i forhold til at få gode input til at mestre livet med døvblindhed. Som medlemmer har de ligeledes mulighed for at deltage i FDDB´s mange kursusaktiviteter.

Du kan læse mere om FDDB´s arbejde og finde din lokale ERFA-gruppe her.

 

Malene

 

Om at høre til

”Er der ikke andre, der har det ligesom mig”? En sætning vi ofte hører på vores vej som konsulenter for mennesker med et kombineret syns-og høretab.

Netop det at møde andre, der har samme udfordringer er grunden til at en ny forening har set dagens lys.

Foreningen hedder Nedsatsyn.dk

”Nedsatsyn.dk er er en forening baseret på frivilligt arbejde. Den har til hensigt at samle alle med interesse for synsområdet, personer med nedsat syn, pårørende, fagfolk, forhandlere m.m. i en forening. Det er vigtigt at nævne at Nedsatsyn.dk er en forening for alle, og at der ikke er nogle kriterier for medlemskab. Ved at melde sig ind i foreningen kan man være med til at præge, hvordan og hvorledes Nedsatsyn.dk skal udvikle sig. Vi har selvfølgelig en masse idéer, men håber at rigtig mange syntes om foreningen og kommer med en masse input”, siger Søren Rasmussen medstifter af Nedsatsyn.dk

Søren Rasmussen fortsætter: ”Det er vigtigt for os at nævne, at vi ikke er konkurrenter til andre foreninger som også laver et stort arbejde for blinde og svagt seende. Vi vil hjælpe dem, som befinder sig i en gråzone uden tilhørsforhold”.

Foreningens formål er at nå ud til de ca. 30.000 danskere, der har nedsat syn.

Har man lyst til at være støttemedlem er det også en mulighed.

På hjemmesiden Nedsatsyn.dk kan du læse meget mere om deres tanker og idéer med foreningen.

Else Marie

image

Billedet finder du på www.nedsatsyn.dk og forestiller en glad mand i rødt og hvidt, ligesom det danske flag og med balloner I Dannebrogs farver.

NVC Nordisk samarbejde omkring erhvervet og medfødt døvblindhed

Nordens Velfærdscenter(NVC)  er  en institution under Nordisk ministerråd indenfor  det sociale og sundhedsmæssige område. Her foregår  spændende vidensindsamling og udveksling af erfaringer i de nordiske lande i netværk, kurser og konferencer.

Et lillebitte område omkring døvblindhed  havde i mange år base i Danmark, stemningsfyldt på Dronninglund slot, hvor mange fagpersoner i Danmark har være på kurser og seminarer med nordiske kollegaer  og har gode historier derfra. Det var et godt sted at øve mobility!

Tiden blev en anden og døvblindeområdet under NVC har i dag til huse i Stockholm. Men der udbydes stadig kurser og samles viden blandt andet i et netværk, der kaldes “Nordisk lederforum”, der hvert år mødes og drøfter udviklingen (og til tider afviklingen) i vores område. I øjeblikket er der fokus på, hvordan det kan måles, om vores arbejde virker. Mellem os sagt, så er det ind i mellem lidt træls, men da også fint nok at få sat ord på vores praksis. I vores “Kom igen!” projekt prøver vi også  at udvikle ny praksis med realistiske mål.

Døvblindhed

Vi har i Norden siden 1980 brugt en fælles definition på, hvornår et syns- og høretab er så omfattende, at der er tale om døvblindhed. Den har været revideret undervejs og der ligger nu et nyt forslag, som formodentlig  vil blive vedtaget i morgen på Nordisk lederforum, der i år holdes på Åland.

Vi har på CFD Rådgivning haft mulighed for at komme med vores kommentarer til arbejdsgruppen. Jeg sætter den ind på bloggen inden sommerferien, så I kan finde den.

Vi har som konsulenter i CFD Rådgivning haft stor glæde af at benytte “den nordiske definition” som forklarende støtte til vores ansøgninger om §98, kontaktperson for døvblinde. Definitionen har også gjort det lettere at beskrive at “1+1 =3 “overfor kommunerne, og at det er vigtigt med  samarbejde mellem syns- og hørefolk og os.

Vikaren på Åland

Der er fint i Åland en sommerdag, ja lige i dag, hvor jeg sidder og skriver på hotelværelset.

Chefen, der i mange år har deltaget, er gået på pension og vores nye chef kommer først efter sommerferien. Vores faglige leder Anette var forhindret, og jeg havde  mulighed for at træde til som vikar. Udover CFD Rådgivning, er folk fra  CDH(Center for døvblindhed og høretab) og Socialstyrelsen med fra Danmark

Jeg glæder mig til at deltage de næste dage.

Læs om NVC

untitled
foto af skilt-bemærk tandemcyklen!Foto:Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Kirsten- p.t. Mariehamn -Åland

 

 

 

Vi ville ikke være foruden vores søstre

Vi har flyttet rundt på vores kontorer på CFD Rådgivning både i Odense og Fredericia. Ved oprydningen, eller forsøg på når ting skal pakkes ned og op, fandt jeg en fin lille børnebog, som er over 30 år gammel.

I have a sister

Børnebog “I Have A Sister-My Sister Is Deaf” ligger på mit skrivebord

Denne børnebog fik jeg,  da jeg blev 30 år af min søster, der er tegnsproget døv. Jeg brugte den flittigt i min tid som underviser i begynderengelsk for unge døve på Nyborgskolen for mange år siden. Jeg har ikke set den i mange år.

At være pårørende til et menneske med en funktionsnedsættelse, kan give  både bekymring, sorg og glæde .

Vi har på CDFs hjemmeside en lille artikel med to søstre, der beskriver opvæksten med en døv og døvblind søster : Soeskende2010

Også Socialstyrelsen har samlet  en række historier fra forskellige familiemedlemmer til mennesker  med et kombineret syns- og høretab.

Pårørende i centrum

“Hvis du kan leve med det, så kan jeg også”

Sådan sagde Karen, da hendes mand tidligt i deres forhold tog sig mod til at fortælle om sin kombinerede høre- og synsnedsættelse. Hun fortæller i en af artiklerne fra Socialstyrelsens artikelsamling om at være kone til en mand med Usher 2.

Min erfaring er at også pårørende til voksne med funktionsnedsættelse har brug for snak og netværk, så man finder sin rolle i relationen. At skulle være øjne og øre i mange sammenhænge  er ikke ensbetydende med, at man overtager ansvaret. Man  kan risikere at få nogle dumme vaner i parforholdet, som søskende eller som voksne børn.

Som Karen fra artiklen siger, drejer det sig om en god rollefordeling.

Netop kommunikation i parforholdet og familien afholder CFD Rådgivning kurser i.

Jeg har to gode kollegaer, der  udover at være døvblindekonsulenter har taget uddannelse i  PREP, som er en metode til god kommunikation i parforhold.

De næste kurser er lørdag d. 21.maj i København og lørdag d 28.maj i Fredericia.

Flere oplysninger kan fås hos Jane Seiler jas@cfd.dk eller Jette Mistegård Jørgensen jmj@cfd.dk

Kirsten