Kategoriarkiv: Ligestilling

Mellemrum i hverdagen

I november 17 skrev jeg på bloggen om de velgørende hørepauser.

Jeg er lige komme hjem fra årets temadage i CFD Rådgivning ,hvor vi under overskriften “Dokumentation og forandring” arbejdede med vores daglige praksis som konsulenter.

Ordnani

Sagde  vores oplægsholder Bastian Overgaard  og definerede ordet som at tale meget uden at forholde sig til andre i en samtale, at tale længe og /eller om os selv.

Det gør en del af os jo jævnligt og hans pointe var, at vi  kunne nå bedre resultater  ved vores møder med mere ligelig fordeling af taletiden , og hvor der så også fokuseres mere på det , der er er på dagsordenen.

Et minuts stilhed

At aftale “mellemrum” i møder,hvor vi sammen sidder i stilhed, giver  i følge Overgaard bedre resultater og ofte kan en dagsorden faktisk nås på kortere tid med “ mellemrum “, hvor vi samler os hver især og samler os sammen  i stilheden.

Alle er lige i stilhed

Jamen, så kan vi alle være med: Hørehæmmet, døvblind, døv ; den meget talende og den mindre talende inden vi går i gang med næste punkt.

Ja og vi prøvede det på temadagene i Fredericia og det var lidt sært og mærkeligt at sidde 55 mennesker i et rum i stilhed, men også velgørende!

Jeg synes, det bliver  rigtig interessant at arbejde videre med  i CFD , hvor vi har talrige møder med MEGET, MEGET SNAK.

Tegning af folk om et bord

Men jeg håber også, at vi i  de mange mødesammenhænge med borgere og netværk af  familie og kontaktpersoner  kan eksperimentere med  at arbejde med stilhed som hjælp til bedre møder mellem mennesker.

Er du nysgerrig på mere om mindre snak,så check Bastian Overgaards hjemmeside ud her

Kirsten

Jeg bliver så glad, når….

foto af forside på Pjece om Hørvævsmuseet

I går var det søndag  og jeg var i vaskehal med bilen. Der lå pjecer for kommende aktiviteter i mit lokalområde og bl.a. udstillingskalender for det fine hørvævsmuseum ved Krengerup slot.

Jeg blev så glad

da første udstilling  5.maj til 15.juli hedder “Vores vævninger” og er fra Institut for Blinde og Svagsynede.

Vævning har historisk set været et traditionelt  “Blindehåndværk”, ligesom klaverstemmer-og telefonistfaget.

I døveverdenen var det i gamle dage de  tre S-fag, der dominerede: Syerske, Skomager og snedker

Blinde og døve har generelt klaret sig godt på arbejdsmarkedet med landsdækkende tilbud om vejledning og rådgivning til en “håndholdt” indsats, så arbejdsgiversiden sagde ja tak til en blind , døv  eller døvblind medarbejder. Man uddanner sig i dag  i en lang række fag og er ofte  overkvalificeret til det job ,man så må tage.

Den ligestilling, der på sin vis var engang, er slet ikke  til stede i dagens Danmarks arbejdsmarked i samme omfang, trods bedre (teoretisk )bedre  muligheder for kompensation end nogensinde.

Jeg bliver noget trist

når jeg ved og i går fik  en historie på Dr.dks hjemmeside at kun 20 procent af Dansk Blindesamfunds medlemmer i den erhvervsaktive alder har et job. En undersøgelse “De usynlige” viser at arbejdsgiverne efterspørger mere rådgivning i ansættelsesprocessen.

Rapporter i CFD Rådgivnings regi om døve i arbejde og meningsfuld beskæftigelse for mennesker med erhvervet døvblindhed i job på pension med job i løntilskud ,viser at  den “håndholdte” indsats virkelig gør en forskel.

Jeg bliver glad igen

når jeg er på turne rundt i landet og taler med mennesker med Usher, der  er i arbejde og har fundet den rette kompensation, så der er balance i livet- og glad ,når jeg taler med arbejdsgivere, der ikke er bange for at ansætte folk med syns og høretab og jobcentre ,der efterspørger  faglig specialrådgivning på området.

Jeg vil over sommeren besøge flere folk med Usher  rundt i landet, der  har tilknytning til arbejdsmarkedet og lave interviews til bloggen.

Ja og så vil jeg da lige forbi Hørvævsmuseet og kikke- i maj åben i weekender og helligdage

Kirsten

 

Marathonløber med Usher

Peter står med startnummer i New York
Peter Herstrøm med startnummer

Jeg besøgte forleden Peter Herstrøm fra Sønderborg. Han var netop kommet hjem fra New York, hvor han har gennemført sit tredje marathonløb!

Jeg lavede et lille interview, hvor Peter fortæller om sit nye løbeliv

Obs! Vi tekster nu i YouTube, så du skal selv slå teksten til – tak:-)

“Jeg er kravlet op af hullet og løber nu rundt om det”

siger Peter om sit nye liv med løb. Han fortæller, at det var været en optimal oplevelse for ham at løbe med Oticon Opn høreapparater, som han har fået for nylig. Han kan høre den mundtlige information, som løbeguiden Jeppe giver ham og har  ikke tænkt andet teknisk udstyr eller haptiske signaler ind i sin løbepraksis.

Peter og jeppe med t-shirts på:blind og løbeguide                                                                                                Peter og Jeppe med T-shirts med påtrykt blind og guide

Peter og Jeppe i New York med medaljer                                                                                              Så er medaljen for gennemført løb om halsen i New York

Det var dejligt  at besøge Peter på en grå novemberdag og blive mindet om, at bevægelse giver krop og sjæl energi og glæde, og for nogle af os kan mindre ambitiøse mål vel også gøre godt.

Stort tillykke til Peter for årets resultater. Du kan følge løbelivet  på Peters åbne Facebookprofil

PS. nogle af billederne er på hovedet på PC, men ikke på  iPad og telefoner- vi arbejder på en teknisk løsning

Kirsten

Kommunalvalg 2017

Så blev valgplakaterne hængt op og nogle blæste ned igen, da Ingolf kom!

Jeg skrev  tidligere på året om en brite med Usher, der stillede op til parlamentsvalg- Han kom ikke ind, men har  forhåbentlig ikke opgivet politik.

RP og høretab i politik

Jeg er ikke bekendt med at mennesker med RP og høretab stiller op til kommunalvalg i år. I Esbjerg har Hans Erik Møller været med i kommunalpolitik i 28 år ifølge JydskeVestkysten. Han stiller op igen og har offentligt for fem år siden fortalt om sin øjensygdom RP.

Han fortæller til JyskeVestkysten i artikel d. 18/10-17 at han gerne vil være talerør for handicappede og andre der har det svært.

Men mon der er andre i kommunalpolitik med både syns og høretab? Vi vil rigtig gerne vide det på bloggen!

I stemmeboksen

Det er næsten en revolution at blinde og svagtseende nu frit kan vælge hjælper til selve valghandlingen og dermed   har ret til en hemmelig stemmeafgivelse. Inden ændring af valgloven i år, skulle man sige højt hvad man ville stemme på til en valgforordnet, hvilket betød at nogle blinde og svagtseende ikke ønskede at afgive deres stemme

Der er også mulighed for at benytte en filtpen til at sætte krydset i stedet for blyant  og også at få et forstørrelsesglas eller CCTV.

Henrik H. Lund, forfatter, som er svagtseende grundet AMD fortæller i TV lorry om brug af CCTV

CCTV

Så ingen undskyldninger for ikke at stemme til  Kommunalvalg17!

Kirsten

 

 

 

 

På arbejde med Usher – parlamentsmedlem?

Der er få folkevalgte med funktionsnedsættelser i parlamenter og andre politiske organer. Det bør være anderledes, mener Ben Flescher, der selv forsøger at ændre på den sag.

Opstillet til det britiske parlament

Ved   det britiske  valg i morgen d. 8. juni 2017 stiller Ben Flescher således op for De Grønne. Han har Usher 1, og han mener, at der er brug for folkevalgte som ham og andre med funktionsnedsættelser i det britiske parlament.

Ben Fletcher står i døren til vælger og taler tegnsprog
Ben  taler  med en vælger

Se interview Ben Flescher her på britisk tegnsprog og med  engelske undertekster

Vi følger op

Her på bloggen følger vi med i, om Ben kommer ind i det britiske parlament i denne omgang.

Mon andre med RP og høretab er folkevalgte rundt omkring?

Hvis I ved noget om det, så skriv endelig!

Kirsten