Har du energi nok til dit arbejde, eller drømmer du om at få et arbejdsliv?

Hej! Jeg hedder Trine Uldall. Jeg er faglig koordinator i CFD Rådgivning. Jeg vil den næste uges tid blogge om lidt forskelligt fra en inspirationsdag om det at være på arbejdsmarkedet, når man lever med alvorligt kombineret høretab.
 
Inspirationsdagen blev afholdt i forbindelse med CFD’s rehabiliteringskursus for mennesker med alvorligt kombineret syns- og høretab ”Kom igen!”
 
Det er jo ikke altid, men ens gode vilje, at man vælger, at man vil have job på andre vilkår. Omstændighederne og ens ressourcer kan betyde, at man kan blive nødt til at tænke anderledes i forhold til job” – pointerede Kursusleder Kirsten Washuus, da hun bød velkommen.
 

Så, hvad findes der egentlig af kompensationsmuligheder på arbejdsmarkedet?
Døvblindekonsulenterne Maria Clauding og Stine Jensen tog os igennem lovgivningen på området.

De er begge en del af CFD’s arbejdsgruppe om erhvervet døvblindhed og arbejdsliv og holder sig løbende orienteret om lovgivningen på beskæftigelsesområdet. Gruppen har fokus på de behov og udfordringer, som netop mennesker med erhvervet døvblindhed kan have i forbindelse med job. Grundigt forklarede Maria og Stine os om blandt andet:

  • isbryderfunktion
  • fleksjobordning
  • hjælpemidler på arbejdspladsen
  • muligheden for personlig assistance.

Kontakt nøglepersonen i dit kommunale jobcenter
Ønsker du at få viden om dine muligheder for at søge nogle af de kompenserende ordninger, skal du kontakte nøglepersonen i dit kommunale jobcenter. Denne er specialist på netop disse muligheder. Din døvblindekonsulenten kan være en støtte i denne proces og lede dig godt på vej.

Du kan læse mere om de forskellige kompenserende ordninger på beskæftigelsesministeriets hjemmeside. www.bmhandicap.dk . Her finder du også en oversigt over de kommunale jobcentres nøglepersoner.

Næste gang I hører fra mig, er det faktisk ikke mig, som I hører fra, men Sandie og Anne…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *