Hvordan går det med handicappede på det danske arbejdsmarked?

Der er både gode og dårlige nyheder, når man ser på antallet af handicappede på det danske arbejdsmarked. Det viser en ny analyse fra VIVE, som er det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd.

Analysen viser, at ændringerne på arbejdsmarkedet foranlediget af Corona-krisen i særlig grad har ramt mennesker med handicap. Andelen der er i beskæftigelse på ordinære vilkår faldt med 5 % fra 23 til 18 procent. Der har været en mindre, men ikke modsvarende, forøgelse i antallet af personer i fleksjob.

Rapporten peger også på. at set over en længere årrække er “beskæftigelsesgabet” mellem personer med og uden handicap faktisk blevet mindsket, men at udviklingen i 2019 – 2021 bremser dette i alvorlig grad. Det er spændende om det nuværende glohede arbejdsmarked kan ændre udviklingen?

Hvor mange er handicappede?

I rapporten arbejder VIVE med et selvrapporteret mål for handicap. Det betyder at deltagerne selv har oplyst om de oplever at leve med et handicap. Det gør næsten 23 % af den danske befolkning, hvilket svarende til omkring 760.000 personer. Det skal dog tilføjes, at 10,6 % oplyser at lever med et større, selvvurderet handicap. Det er mange, hvis de tal afspejler reelle målbare funktionsnedsættelser.

Analyserne peger indirekte i min læsning på en alvorlig diskrimination af handicappede på det danske arbejdsmarked. Hele 63 % med et selvrapporteret alvorligt handicap står uden for arbejdsmarkedet. Tallet for alle personer med et handicap generelt er tilsvarende 40 %, mens det for personer, der ikke er handicappet, er 11 %.

Hvor trykker skoen?

VIVE sætter i rapporten også fokus på personalelederes holdning til at hyre personer med handicap. Der er en række forbehold fra deres side. Fx er denne gruppe i væsentlig grad bekymret, hvis handicappede ansatte har flere sygedage end andre. Det gør sig gældende for 44 %. Betænkelighederne kan dog dulmes i nogen grad, hvis der følger penge med fra kommunen. I så fald falder andelen til 19 %. Hvis ansættelsen af en handicappet på arbejdspladsen ‘blot’ kræver mindre tilpasninger af fx det fysiske arbejdsmiljø er det kun 10 %, der stadig har betænkeligheder.

Barriererne på det danske arbejdsmarked er efterhånden velkendte og veldokumenterede. Man må håbe at den nuværende store efterspørgsel efter arbejdskraft kan fjerne nogle af disse og påvirke mulighederne for handicappede i en positiv retning. Ellers kan man håbe på, at der måske kommer noget politisk handlekraft på bordet, der kan ændre ved de triste muligheder for handicappede, hvor alt for mange finder sig selv uden for arbejdsmarkedet.

Rapporten kan læses her: https://www.vive.dk/da/nyheder/2021/beskaeftigelsen-er-faldet-for-personer-med-handicap/

/Niels-Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *