Ny forskning fra Sverige -teknikafhængighed og sårbarhed

Der er udkommet en ny magisterafhandling i Sverige, der sætter fokus på, hvordan døvblinde bruger hjælpemidler. Udgangspunktet er en konstatering af at der er en del forskning, som ser på enten blindes eller hørehæmmedes/døves brug af hjælpemidler, men meget lidt forskning, der ser på, hvordan døvblinde bruger deres hjælpemidler og hvordan det dobbelte sansetab påvirker relationen til hjælpemidler.

Specialet er skrevet af Jenny Widmark, som arbejder som audionom i et døvblindeteam og hun er også en del af det nationale kunskapscenter för dövblindfragors ressourcegruppe med fokus på hjælpemidler og teknik.

Link til nyheden på Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor: https://nkcdb.se/att-leva-med-kombinerad-syn-och-horselnedsattning-vad-spelar-horseln-for-roll/

Jenny Widmarks speciale kan læses her: http://hdl.handle.net/2077/69743

I specialet ser Jenny Widmark på, hvordan syn og hørsel spiller sammen, og særligt, hvordan hørelsen får større betydning, når synes forsvinder. Hun har interviewet syv borgere om deres liv, livskvalitet og brug af hjælpemidler med fokus på de ændringer, der sker, når sansetabet ændrer sig.

Widmark undersøger også den øgede sårbarhed døvblindhed giver borgerne samt deres strategier for at håndtere deres hverdag. Dette sker med et blik for, hvordan hjælpemidler spiller igen i disse komplekse sammenhænge; vi er i en audiologisk kontekst. Der kan også læses gode råd til fagpersoner, der møder en borger med dobbelt sansetab.

/Niels-Henrik M. Hansen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *