Nyt talmateriale fra Ankestyrelsen

Tidligere undersøgelser har peget på, at det kan være udfordrende for landets kommuner at administrere lovgivningen på handicapområdet. Nye opgørelser fra Ankestyrelsen underbygger desværre dette billede.

Ankestyrelsen er den instans, som afgør klager over kommunal sagsbehandling, koordinerer praksis og laver undersøgelser om udviklingen på social- og beskæftigelsesområdet. De behandler ca. 50.000 sager om året. Sagsbehandlingstiden på sager på det kommunale social- og beskæftigelsesområdet i december 2022 omtrent 17 uger i snit med en stigende tendens.

Ankelstyrelsen har en omfattende talportal, hvor man kan blive klogere på antallet af sager, hvilke områder de bliver indgivet i, og hvor ofte Ankestyrelsen kommer til en anden afgørelse end kommunerne. I kategorien “Kommunale sager” er den aktuelle fordeling, at Ankestyrelsen har haft 18.420 sager i 2022 og i 30,2 % af disse har de valgt at omgøre kommunernes oprindelige afgørelser.

Ankestyrelsens talportal kan finde her: https://ast.dk/tal-og-statistik-app/

Det er muligt at søge omgørelsesprocenterne frem på specifikke områder og kommuner, hvis man skal undersøge tendenserne i forhold til dette.

Det er i snit omtrent hver tredje sag, der omgøres af Ankestyrelsen. Det kan være højere på nogle områder. Monica Lylloff (jurist) peger i en analyse på Linked-In (find den her) at andelen på voksenhandicapområdet er 38,9 %. Hendes pointe er samtidig, at dette kun er de sager, hvor borgeren har valgt at anke afgørelsen. Det er ikke alle, der har overskud eller indsigt i det, og derfor kan det reelle tal være endnu højere.

Det er markante tal, og vækker stof til eftertanke.

/Niels-Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *