På arbejde med et syns- og høretab

Alle vil gerne klare sig selv og være selvforsøgende, når det er muligt. Men er det muligt og godt for sundheden, når man har et  alvorligt syns- og høretab?

Arbejde betyder bedre sundhed
Svensk forskning viser nu klart for første gang på verdensplan det mønster, at mennesker med Usher 2 , der er på arbejdsmarkedet, har bedre sundhed end dem, der har førtidspension. Psykolog Mattias Ehns studie vil om kort tid blive publiceret i ” Journal of Visuel Impairment”.

En af de medvirkende faktorer, til at vi på CFD startede  projekt “Kom igen!”, var, at studier viste, at personer med Usher 2 har meget dårligere helbred, både psykisk og fysisk;og at de socioøkonomisk ligger langt lavere  end normalbefolkningen. Nu viser det sig så tydeligt, at arbejde er en medvindfaktor for et godt liv.

For en del år siden lavede CFD Rådgivning projektet “Meningsfuld beskæftigelse for mennesker med erhvervet døvblindhed”, der fokuserede på mennesker, der var kommet på førtidspension, men som savnede arbejde som en del af tilværelsen. Konklusionen var, at det bestemt var muligt, men at det også kræver tilpasning og arbejdspladser, der tager et socialt ansvar.

Idag får man ikke blot en førtidspension, når man får en diagnose, som flere  informanter på 50+ fortalte i vores Usher-opsporingsprojekt i 2014. Ja det var nærmest henover hovedet på folk, at den blev bevilget dengang

Idag er lovgivningen i Danmark helt anderledes omkring folk med  mulig nedsat arbejdsevne.

Ikke kun arbejdsopgaver stresser
Psykolog Mattias Ehn fortæller i en artikel fra “Nationalt Kundskabscenter for Døvblindespørgsmål” i Sverige, at han ofte tidligere har anbefalet mennesker at stoppe med at arbejde for at mindske stressen og ikke blive helt udbrændte. Der er faktisk fejlagtigt. Selvfølgelig må man sommetider kikke på typen af arbejdsopgaver, men i første omgang  også afklare alt det andet omkring arbejdsopgaverne: Transporten til og fra arbejde, teknik og taktik i kommunikation, IKT osv.;alt det der giver stress.

Else Marie og jeg kan kun nikke genkendende til, at arbejde fylder rigtig meget for vores kursister i  projekt “Kom igen!”.

Trods bøvl med  transport, belysning, teknik, der ikke fungerer; kollegaer der taler utydeligt og et stort energitab på jobbet, er vores kursusdeltagere optaget af deres fag og  optaget af at blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt om nødvendigt med skånehensyn i form af fleksjob. Vi håber på, at vi i vores projektforløb bliver endnu klogere på, hvordan støtten gives bedst  i  svære processer, når mennesker gang på gang  må smide håndklædet i ringen, fordi  synet forværres.

Jeg tænker derfor også af den grund, at det er vigtigt, at Usher opspores så tidligt som muligt, så den enkelte med syns- og høretab finder et fag, hvor normalt syn ikke er en nødvendighed og ikke blive uddannet som f.eks. lastbilchauffør, som  den svenske blogger Thorbjørn med Usher 2 har berettet om.

Kirsten(Som er tilbage på bloggen efter ferie)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *