Taleforståelse som audiovisuel proces

Så er jeg tilbage i Danmark efter  et døgn på Eikholt.

Det blev en spændende dag, hvor ansatte berettede om Eikholt nye tiltag:

En  topmoderne AV klinik, der i tilpasning af høreapparater  og syns-/hørehjælpemidler tager udgangspunkt i  både personens  syns- og høremæssige udfordringer. F.eks hvis man som blind og  har været vant til at færdes med auditiv information som væsentlig støtte til at “se”, så er det muligt at justere høreapparatet til det. Andre ville opfatte det som unødig information, som forstyrrer taleforståelsen. Dette kræver selvfølgelig en  grundig kortlægning  af  behov, syns- og hørestatus og der var tilbud om en tredages udredning, når det er relevant.

Klinikken blev inviet af en tidligere norsk miljøminister(Blev der fortalt i krogene), nu  “fylkesmann Helen Bjørnøy”.

Der  blev fortalt om det nordiske samarbejdet med  livsomstillinger, når mennesker  får livsvilkår  med syns og høretab. I 2011 udkom bogen med det lange titel:

“Livsomstilling ved kombineret syns og hørenedsættelse/døvblindhed – et indre arbejde over tid”

Der blev brugt en model, der skabte  rammer for at forstå den proces,  som et mennesker, der får en diagnose, som kræver  omstilling, er i.

Gennem fokusgruppeinterview  af 15 personer fra Norge, Sverige og Danmark, blev værdifuld viden delt.

” Nu lever jeg igen, selv om det indimellem er hårdt”, er et af citaterne på forsiden af bogen

download

Der arbejdes nu med et materiale, der kan bruges af rådgivere i samspil med klienten .

Efter frokosten bød  eftermiddagen på gennemgang af diverse forskningsresultater ved professor Jean Pierre Gagné.

Et af studierne viste, at man trods nedsat syn kunne få  glæde af visuel information ved mundaflæsning. Det er jo så supervigtigt med  gode lysforhold, den rette filterbrille etc., så man kan opnå opnå  optimal taleforståelse.

Og det er de så igang med at kunne udrede på et højt fagligt niveau på Eikholt!

Kirsten

1 thought on “Taleforståelse som audiovisuel proces

  1. Lyder som en rigtig god dag. Er netop stødt på udfordringen med at navigere via hørelse og de udfordringer det så giver, når man mister sin hørelse. Nu ved jeg hvor jeg evt. Kan hente mere information.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *