Vi går ind for forskelsbehandling

786px-Eye-diagram_svg

Øje med numre på forskellige punkter

Michael Larsen, professor i øjensygdomme ved Glostrup hospital, fortalte om forskning og behandling af hidtil ubehandlede øjensygdomme og  kaldte fremtidens behandling for præcisionsmedicin.

Det gjorde han på RP-gruppens landsmøde, der i år fejrede 30 års jubilæum. Landsmødet foregik som altid på Fuglsangcentret . Jeg har været med de sidste 5 år og har nogle gange holdt oplæg om opsporing af mennesker med  RP og høretab og muligheder for rådgivning. Inden landsmødet er der  altid nogle faglige indlæg og i år havde  professor Michael Larsen taget en ung forsker, Lasse Malmquist Larsen, med.

Hans forskning drejer sig om Papildruser.

Det er celleaffald i synsnerveområdet, der giver synsfeltsdefekter. Det har ikke noget med synsnervesvind at gøre.

Ny billedteknologi giver mulighed for at måle størrelse og se, hvor klumperne, altså celleaffaldet, ligger. I projektet samarbejder man med DTU omkring scanning og foto. Forskningen skal give mere viden om disse papildruser, der endnu ikke findes behandling for. Man vil også gerne opspore flere patienter. De opdages ofte tilfældigt og  en del  mennesker  går med  væsentlige synsfeltsdefekter uden at vide det. Ca. 1% af den danske befolkning har Papildruser, mens 10 % af RP patienter har Papildruser.

Michael Larsen huskede os på, at RP dækker over mange forskellige nethindesygdomme, og man skal passe på ikke at sammenligne forløb. Det var vigtigt  at få familiehistorien med og en udredning af genetikken; en forbedret billeddannende metode med  f.eks. tvæsnitsscanner (” Det er jo svært at tage en vævsprøve i øjet”) . På den måde er øjenlægerne på vej til “forskelsbehandling” med præcisionsmedicin.

Tilhørerne var svært interesserede i at høre om behandlingsresultater indenfor RP-behandling.  Der er ikke store gennembrud på vej lige nu.

Der er flere i udlandet, der har fået en “nethindeprotese”, men som jeg forstod det endnu ingen fra Danmark. Er man som blind RP-ramt interesseret i at høre mere om denne behandlingsvej, kan man henvende sig . Der foretages endnu ikke operationer i Danmark.

Aktuelt  har der i Danmark  været forsøg med strøm gennem nethinden til RP-patienter. Det ser ud til, at der nok er en lille synsfremgang. Der arbejdes videre med det  i de kommende år for at få  mere sikre konklusioner.

Michael Larsen betonede vigtigheden af det internationale samarbejde og samspillet med medicinalindustrien.

Præcisionsmedicin koblet med psykosocial rådgivning, syns- og hørepædagogik i et tværfagligt team må da være fremtidens  behandlingstilbud til mennesker med RP og høretab, tænker jeg…Så forskelsbehandling må der  til for at få det tilbud, der helbreder så meget, det er muligt eller kompenserer, så mennesker får rammer for ligestilling.

Kirsten

 

One thought on “Vi går ind for forskelsbehandling

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *