Vil De vide mere?

Det siges, at viden er kapital i dagens samfund!

Så har CFD et godt tilbud til dig.

Vi har netop åbnet en ny sektion på vores hjemmeside, hvor vi præsenterer noget af den viden, som vi anvender i vores arbejde. Sektionen hedder “CFD Viden” og kan findes her: www.cfd.dk/viden.

Billede af Monika Grafik fra Pixabay

På denne side kan man få et indblik i CFD’s arbejde. CFD dækker et bredt område – både, når det gælder borgergrupper, handicaptyper og indsatser. CFD’s tre områder – Rådgivning, Tolkebooking og Sociale Tilbud – har bidraget med tekster til den nye hjemmeside. Siden er opdelt i forskellige områder og teksterne kan også søges frem.

I øjeblikket er der over 60 artikler om emner, som strækker sig fra digital dannelse for personer med særlige behov over CI og døvblindhed til tolkning uden brug af tegnsprog. Der vil løbende blive tilføjet nye artikler. Artiklerne er delt ind i følgende områder:

Pædagogik
Rådgivning og vejledning
Arbejde og uddannelse
Familie og forældre
Psykologi og psykiatri
Tolkning.

En invitation…

Der er flere mål med den nye hjemmeside. For det første skal den tydeliggøre det vidensgrundlag som CFD arbejder ud fra. For det andet skal det synliggøre den betydelige vidensproduktion, der finder sted på CFD. 600 højkvalificerede medarbejdere på det specialiserede handicapområdet giver rig mulighed for at indsigter i forskellige problemstillinger, og det vil vi gerne dele med andre. For det tredje er der tale om en invitation til mulige samarbejder. CFD vil gerne samarbejde med andre om at skabe ny viden til gavn for vores borgere. Det er vores håb, at universiteter, virksomheder, organisationer, styrelser og andre fremover bliver mere opmærksom på denne mulighed. Trine Tangsgaard, chef i CFD Rådgivning, siger:

”CFD tager et, for mig at se, ret afgørende skridt i forhold til at dele viden og skabe viden på nogle meget små specialiserede fagområder. Vi er landsdækkende leverandører på døve- og døvblindeområdet, og vi ligger inde med en stor specialviden, som vi har et ansvar for at dele og udvikle.”

Et første skridt

Det er et positivt første skridt. Og jeg håber at man rundt omkring vil være interesseret i at samarbejde med CFD om at skabe mere relevant viden om bl.a. døvblindhed. Det er der brug for, og jeg savner især forskning, der tager afsæt i borgernes egne oplevelser og erfaringer. Det sker ikke ofte nok og det er en skam – hvem er ellers bedre til at vide noget om livet med erhvervet døvblindhed?

PS Tak til Jyllands-Posten for lån af slogan (i titlen)

/Niels-Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *