“En syg forskel”

Udvidelse af lov om forsikringsaftaler og lov om tilsyn med firmapensionskasser

I dag var der tredjebehandling om et lovforlag, der beskytter mennesker med handicap  en smule mere mod forskelsbehandling, når det drejer sig om forsikring  både i job og privat. Hidtil  har lovgivningen forbudt  forsikringsselskaber og pensionskasser at  indhente og anvende oplysninger om arveanlæg- altså oplysninger fra gentests og lignende, der påviser risiko for at udvikle sygdom. Nu går lovgivningen et skridt videre ved at forbyde dem at indhente oplysninger om en forsikrings eller pensionsstagers slægtninge, som det formuleres i lovteksten.

I et høringssvar fra Danske Handicaporganisationer udtrykker Thorkild Olesen tilfredshed  med ændringen. Men han udtrykker samtidig utilfredshed med, at der stadig er forskelsbehandling på området, idet mennesker med diagnoser stilles dårligere forsikringsmæssigt end dem, der ingen diagnoser  har.

Institut for Menneskerettigheder kom  for et par år siden  med nogle anbefalinger omkring forsikring  og handicap, der kunne hindre en urimelig forskelsbehandling.

De borgere jeg er i kontakt med, er også optaget af forsikringsspørgsmål. Både når håndklædet må smides i ringen på arbejdspladsen og omkring  alle de små uheld og den private ulykkesforsikring.

Jeg ser det som ret tilfældigt, om dem jeg taler med, er sikret, når ulykken er der eller man må sygemelde sig.  Emnet blev drøftet en del på vores projekt “Kom igen! ” blandt deltagerne, der alle har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi er alle bekymrede for vores  økonomi ,når sygdom og ulykke rammer og som RP-ramt er der mange bekymringer om fremtiden.

Øjenlæge Mette Bertelsen PhD fra 2014 påpeger at der er en social ulighed for mennesker med nethindesygdomme. De er værre stillet uddannelsesmæssigt, jobmæssigt, økonomisk og bor hyppigere alene i forhold til kontrolgruppen.

Så også for mennesker med RP og høretab er der en syg forskel , som DR påpeger i vore sundhedssystem i øjeblikket.

Men heldigvis  i dag -et lille lovgivningsmæssigt skridt i den rigtige retning

Kirsten

p.s. Jeg kan se på nettet ,at  der er et  forsikringsselskab ,der markedsfører sig med forsikring til mennesker med  handicap. Kom endelig  med kommentarer,  hvis du har viden og erfaring  på dette område., også om praksis i pensionskasser.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *