IKT-blog i Sverige

Da jeg startede som døvblindekonsulent i forrige årtusind, drømte jeg ikke om, at computeren  og informationsteknologi – IT – rummede så mange muligheder for os alle, også syns- og hørehæmmede.

Dengang var det vildt moderne med skrivetelefon, som man kunne  få bevilget, hvis man var høre- eller talehandicappet. Det krævede noget helt særligt, og vi havde på  vores kontor en skrivetelefon, så vi kunne  skrive direkte sammen med vores borgere og ikke behøvede  at gå igennem  Formidlingscentralen.

Jeg var stolt over den skriftform, vi udviklede, mens skriftsprogssvage  tegnsprogede døve drømte om en billedskærm, så man kunne tale med hinanden på tegnsprog

Det var en revolution dengang. Jeg kunne slet ikke forestille mig, at den foretrukne kommunikationsform  blev “talesprog på skrift” og små film på tale eller tegnsprog eller begge dele. Og det bruges flittigt i dag.

IKT
Der er rigtig mange Informations- og kommunikationsteknologiske ting  som syns- og hørehæmmede kan kompenseres med i dag blot med den  rette indstilling på I-Pad,  pc, de rigtige apps og de rigtige programmer samt selvfølgelig undervisning i det.

I det forrige årtusind kunne jeg stort set rådgive om det hele, når jeg kom ud til borgere med syns- og høretab. Og jeg vidste lige hvilket hjælpemiddel, hørekonsulenten/synskonsulenten skulle afprøve sammen med borgeren. Jeg følte mig superkompetent!

Det gør jeg ikke længere, da det ofte er rådgivning om  mulighederne indenfor  diverse devices, der kan give en god hjælp i hverdagen for min borger. Jeg kan blot forsøge at få et overblik og “undersøge sagen”.

Jeg er med i et netværk om kommunikationsteknologi  i Socialstyrelsen; jeg har kollegaer med særlig viden på området, der  informerer, når de opdager noget nyt smart; jeg  følger  med i RP-NYT  og andre tidsskrifter og hvad FDDBs IKT -folk fortæller.

Nu blev jeg så også opmærksom på, at den svenske hjemmeside , som jeg tidligere har fortalt om her på bloggen, også har en IKT-blog, hvor man kan stille spørgsmål. De har samlet en række kloge hoveder på området, og så kan man spørge løs.

Jeg tænker, at selvom den er på svensk, så er der Google translate, så måske vil nogle læsere af vores blog, kunne få glæde af at følge med der eller måske stille et spørgsmål.

Du kan komme ind på IKT-bloggen ved at klikke her

unspecified e

F.eks. var der et spørgsmål fra en rådgiver, om det var bedst med Windows 7 eller 10 for en bruger med Usher 2, der skulle udskifte sin computer med Windows XP. Hvad, der var nyt for mig, var, at Windows 10 er tilpasset touch screen, som kan være en fordel for dig med RP, så du ikke skal lede efter musemarkøren.

Meget kræver dog træning. For mit eget vedkommende har jeg aldrig lært  10 fingersystem, hvilket jo hæmmer mig, da jeg har mange slåfejl og bliver langsom og ret pinlig. Da jeg har været på arbejdsmarkedet i 33 år, er det nok på tide, at jeg lærer det. Programmet er indkøbt.

I hører om det!

Kirsten

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *