Kom igen!

Så er vores rehabiliteringsprojekt for alvor skudt i gang, som vi fortalte i sidste blogindlæg.

                                                     AV huset

Indholdet i projekt ”Kom igen!” skulle gerne give deltagerne startskuddet til at finde ud af, hvilke valg, der skal tages for at gøre det bedst for sig selv og leve det liv, man ønsker og finde meningsfuldhed og livskvalitet trods en udfordrende hverdag.

Vores første hold er talebrugere. I december og januar rejste projektmedarbejder Else Marie Jensen og jeg rundt i vores smukke land og foretog interview hos mennesker med en alvorlig kombination af et syns- og høretab, der har tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som nogle ved, er Else Marie jo gået på pension som døvblindekonsulent, men hun fortsætter heldigvis i projekt ”Kom igen!” og på bloggen. Hun er også med i planlægningsgruppen af den niende europæiske DBI  konference 5.-8. september 2017 i Ålborg med titlen ”Touch of Closeness”.

Else Marie og jeg holdt møde med projektets følgegruppe i december. FDDB er repræsenteret ved Nina Ernst Jensen og Hanne Vestergaard Ottesen. Vi havde en udbytterig dialog om vores planer. Da vi nåede februar, havde vi sammensat et hold af deltagere.

Ud af de ti personer vi havde interviewet, valgte vi seks personer ud, så de repræsenterede alder, køn, forskellige fag og tilknytningsgrad til det ordinære arbejdsmarked. Det viste sig, at alle deltagerne havde Usher 2. De var altså født med høretab og havde først fået konstateret RP som unge eller voksne.

Jeg besøgte Eikholt, et nationalt ressourcecenter for døvblinde i Norge i september sidste år. I Danmark må vi nok indse, at vi ikke fysisk kan etablere et center, men vi kan finde steder (ud over Fuglsangcentret), der lever op til et universelt design, dvs. tilgængelighed og arkitektur i en god harmoni.

Vi fandt efterfølgende et konferencecenter, som netop har været opmærksom på at skabe rammer for alle uanset funktionsnedsættelse. Stedet hedder Musholm og ligger smukt ved Storebælt i Korsør.

Kursusmodulerne er delt op i tre ”huse”: AV-huset, Energihuset og Netværkshuset.

syn

 

 

 

 

Døvblindekonsulent Rikke Norup holder oplæg  om synet i “AV-huset”. Et par af deltagerne ses også på fotoet.

Vi har netop afholdt de tre første dage i AV-huset, altså emner omkring det auditive(hørelse) og visuelle(syn). Det var spændende, men hårde dage, hvor snakken gik om livsomstilling og at møde sig selv, hvor man er, og ikke hvor man vil være.

Der var historiefortællinger om hinanden; konsulenter  fra CFD Rådgivning kom på besøg og holdt oplæg om syn og hørelse; og vi  forsøgte at  få forbindelse  til Eikholts  AV-klinik. Lyden på vores Skype-forbindelse  gik desværre ikke  godt igennem fra Norge, trods mange forsøg på løsninger.

Det velforberedte team derfra vil give os tips og gode råd på anden vis. Teknik er fantastisk og godt… når det virker.

                    Eikholt AV-klinik                                                                        

 

 

 


Vi har billedkontakt med folkene på Eikholt AV-klinik, skrivetolken er klar og vi har en forventning om, at det hele kommer til at fungere

Vi startede også første del af et forløb med psykolog, Jette Fischer, omkring en skærpet opmærksomhed på sig selv, og der blev givet lektier for til næste gang, hvor deltagerne kommer  til  ”Energihuset”. her vil fokus være på: Hvad giver mig energi? Hvad  tapper mig for energi? samt andre øvelser.

”Der er en proces i gang i mig,” sagde Linda, mens Emilie også oplevede en følelsesmæssig rutchetur, når der blev sat ord på de udfordringer, der er i hverdagen. Specielt i ukendte omgivelser og relationer.

”Jeg fik gode informationer om mit syn ” fortæller Stacey.

multihalmultihal Leg i Musholms fantastiske multihal

”Mine grænser er skubbet en del” sagde Søren, der sammen med hele holdet, var glad for en aften i Musholm multihal med klatrevæg og en stor hoppemåtte, hvor vi lavede forhindringsløb. ”Dejligt at få fysisk udfoldelse og hyggeligt samvær med ligesindede uden at føle sig som en klovn” sagde både Peter og Gunnar.

Jo! Vi synes, at vi er kommet godt fra start med engagerede kursister, der er med på alvor og leg og giver god  feedback´. Men trætte…det var både kursister og kursusledere, da vi tog hjem!

Navnene i artiklen er ikke kursisternes rigtige navne. Vi har valgt at lave seks fiktive personer, der tegner de udsagn og erfaringer, som vores gruppe får i forløbet.

Vi holder næste følgegruppemøde her i maj, og ”Energihuset” står klar til brug sidst i august. Allerede i efteråret samler vi næste års hold, der består af seks tegnsprogsbrugere.

Kirsten

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *