NVC Nordisk samarbejde omkring erhvervet og medfødt døvblindhed

Nordens Velfærdscenter(NVC)  er  en institution under Nordisk ministerråd indenfor  det sociale og sundhedsmæssige område. Her foregår  spændende vidensindsamling og udveksling af erfaringer i de nordiske lande i netværk, kurser og konferencer.

Et lillebitte område omkring døvblindhed  havde i mange år base i Danmark, stemningsfyldt på Dronninglund slot, hvor mange fagpersoner i Danmark har være på kurser og seminarer med nordiske kollegaer  og har gode historier derfra. Det var et godt sted at øve mobility!

Tiden blev en anden og døvblindeområdet under NVC har i dag til huse i Stockholm. Men der udbydes stadig kurser og samles viden blandt andet i et netværk, der kaldes “Nordisk lederforum”, der hvert år mødes og drøfter udviklingen (og til tider afviklingen) i vores område. I øjeblikket er der fokus på, hvordan det kan måles, om vores arbejde virker. Mellem os sagt, så er det ind i mellem lidt træls, men da også fint nok at få sat ord på vores praksis. I vores “Kom igen!” projekt prøver vi også  at udvikle ny praksis med realistiske mål.

Døvblindhed

Vi har i Norden siden 1980 brugt en fælles definition på, hvornår et syns- og høretab er så omfattende, at der er tale om døvblindhed. Den har været revideret undervejs og der ligger nu et nyt forslag, som formodentlig  vil blive vedtaget i morgen på Nordisk lederforum, der i år holdes på Åland.

Vi har på CFD Rådgivning haft mulighed for at komme med vores kommentarer til arbejdsgruppen. Jeg sætter den ind på bloggen inden sommerferien, så I kan finde den.

Vi har som konsulenter i CFD Rådgivning haft stor glæde af at benytte “den nordiske definition” som forklarende støtte til vores ansøgninger om §98, kontaktperson for døvblinde. Definitionen har også gjort det lettere at beskrive at “1+1 =3 “overfor kommunerne, og at det er vigtigt med  samarbejde mellem syns- og hørefolk og os.

Vikaren på Åland

Der er fint i Åland en sommerdag, ja lige i dag, hvor jeg sidder og skriver på hotelværelset.

Chefen, der i mange år har deltaget, er gået på pension og vores nye chef kommer først efter sommerferien. Vores faglige leder Anette var forhindret, og jeg havde  mulighed for at træde til som vikar. Udover CFD Rådgivning, er folk fra  CDH(Center for døvblindhed og høretab) og Socialstyrelsen med fra Danmark

Jeg glæder mig til at deltage de næste dage.

Læs om NVC

untitled
foto af skilt-bemærk tandemcyklen!Foto:Silje Bergum Kinsten/ norden.org
Kirsten- p.t. Mariehamn -Åland

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *