“Vi vil være verdens bedste!”

CFD Rådgivnings udsendte konsulenter Malene Strandkvist  og Mille Marie Hess Jensen var på Christiansborg . Det har Malene skrevet et indlæg om.

DSC_0196
Malene Strandkvist

Den danske hørerehabilitering har en stolt historie, og fagfolk har nu visioner om, at Danmark skal tilbage til sin status som foregangsland forskningsmæssigt – men fremfor alt, at personer med høretab skal have hurtigere, bedre og mere ensartet behandling. Desværre kan udsigterne til, at der reelt sker ændringer på området være lange, for intet er blevet besluttet politisk endnu.

Den 30. september 2015 deltog jeg i en konference på Christiansborg, hvor en arbejdsgruppe fremlagde rapporten “Fremtidens hørerehabilitering i Danmark – visioner for verdens bedste hjælp til personer med høretab”.

Arbejdsgruppen består af repræsentanter fra ørelæger/audiologiske afdelinger, høreapparatfirmaer, Høreforeningen, kommunikationscentre, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Ålborg Universitet, DELTA og Socialdemokratiet. Til den afsluttende paneldebat deltog Flemming Møller Mortensen (S), Jane Heitmann (V) og Liselott Blixt (DF). Der var fælles interesse i, at rapporten kan indgå i den politiske proces ifht. nytænkning af den danske hørerehabilitering, men der blev ikke lovet noget. De spørgsmål der blev stillet bl.a. vedrørende ventetid på høreapparater vil blive givet videre til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V).

Arbejdsgruppen anbefaler blandt andet, at når borgeren kommer ind fx på en høreklinik, at så skal det være en gennemgående nøgleperson der foretager diverse høreprøver, udvælgelse af høreapparater, udlevering og justering, instruktion i brug – så borgeren kun bliver mødt at ørelægen og “audiologen”, der indtil videre er titlen på den nye nøgleperson. “Audiologen” skal være certificeret af Sundhedsstyrelsen for at få lov til at foretage sit arbejde. Arbejdsgruppen ønsker, at de eksisterende uddannelser indenfor det audiologiske område gentænkes. De foreslår, at der evt. etableres en ny uddannelse målrettet arbejdsfunktionen som “audiolog” på en høreklinik. Arbejdsgruppen anbefaler desuden, at borgerens mulighed for at afprøve og få høretekniske hjælpemidler skal forenkles og måske foregå i samme regi som høreapparatbehandlingen. Høreapparatfirmaerne vil gerne være med til at støtte etableringen af et forskningscenter, “Danish Hearing Academy”, der kan arbejde på at udvikle og implementere den nødvendige viden for at vi kan blive (og fortsætte med at være) “verdens bedste hørerehabilitering” i årene der kommer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *