Kan vitaminer bremse RP?

En ny undersøgelse, der er publiceret i tidsskriftet JCI i juni 2023 (https://insight.jci.org/kiosks/about) genanalyserer data fra et ældre studie, hvor det blev undersøgt om indtagelsen af høje doser af vitamin A kan bremse udviklingen af RP (retinitis pigmentosa). Det originale studie, som blev gennemført med mere end 600 deltagere i perioden 1984 til 1991, pegede på en mulig beskeden effekt ved indtagelsen af høje doser af A vitamin. Dertil indikerede studiet, at indtagelsen af E vitamin formentlig burde undgås, da det så ud til at kunne påvirke synet i negativ retning.

Disse originale data er blevet genanalyseret og suppleret med yderligere data; i særdeleshed med genetiske udredninger, der ikke var tilgængelige ved den første analyse. Reanalysen giver imidlertid anledning til nye konklusioner. Det nye studie kan ikke identificere nogen effekt på RP ved indtagelsen af høje doser af A vitamin. Men den negative effekt ved indtagelsen af supplerende E vitamin ses stadig.

Så svaret på spørgsmålet i overskriften er, at indtagelsen af A vitamin tilsyneladende ikke har nogen målbar effekt i forhold til at bremse progressionen af RP. Dertil bør man omvendt tilsyneladende undgå at spise E vitaminer, da de kan påvirker retinas helbred i negativ retning.

Se omtalen af undersøgelsen her ved Foundation Fighting Blindness. Det er også muligt at læse artiklen her.

Bemærk at vi blot formidler omtalen af den nævnte forskning. Det skal ikke tages til indtægt for at vi anbefaler eller fraråder bestemte kosttilskud.

/Niels-Henrik