Ung med behandlet høretab – hvad betyder det socialt?

Vi er så heldige her i CFD – Rådgivning Viden og Udvikling, at Antropologistuderende Natascha har indgået et specialesamarbejde med os. Hun er allerede i fuld sving med det feltarbejde, der skal bruges til specialet. Projektet handler om, hvordan det er at være ung og have et behandlet høretab, og hvad det betyder i sociale sammenhænge. I den forbindelse, har Natascha fået lov at besøge Frijsenborg Efterskole, hvor der hvert år optages elever med høretab, og hvor høreteknik er en indbygget del af klasselokalerne.

1. step: “Deltagerobservation” på Frijsenborg efterskole

Natascha har har lige afsluttet et ophold på efterskolen. Her fik hun mulighed for at deltage i alt, hvad der skete i dagligdagen. Hun har været med til morgengåtur, klasseundervisning, måltider, og samlinger, sammen med alle de andre elever. Det antropologiske feltarbejde handler om at samle empiri og indsigter til specialet. En af de måder man gør det på, er via metoden “deltagerobservation”. Det betyder , at man er til stede, og at man følger med. Man gør, hvad alle andre gør, og samtidigt lægger man mærke til de mønstre og tendenser, der opstår i det sociale. Derfor har det været relevant at deltage i hverdagen på efterskolen.

Næste step: Interview med unge med behandlet høretab

Natascha kommet hjem med en masse spændende indsigter, der kan bruges, når hun skal skrive specialet til foråret. Men feltarbejdet er lang fra ovre – i næste del af feltarbejdet, begynder hun på interviews med unge med behandlet høretab. Det bliver spændende at følge med i. Også for os på døvblindeområdet. For selv om døvblindhed og kombineret syns- og høretab har en ekstra dimension, med stor betydning for både det sociale og for hverdagslivet generelt, vil studier som dette helt sikkert også bidrage med pointer og viden, som kan være relevante og genkendelige for personer med kombination af både høretab og synstab.

En stor tak til Frijsenborg Efterskole for besøget, og for den skønne velkomst!